O Goberno galego creará un consello empresarial para coordinar o sector aeroespacial

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, anunciou que o Goberno galego creará un consello empresarial para coordinar actuacións pola vía da colaboración público-privada no sector aeroespacial en Galicia, que estará integrado por empresas galegas e reunirase periodicamente para axudar na toma de decisións.

O vicepresidente económico afirmou que o sector privado galego debe liderar o desenvolvemento dos vehículos e sistemas non tripulados en España e fóra dela, “aproveitando o apoio da administración autonómica” para transformar esa iniciativa “en contratos, en investimentos, en innovación, en industria e en emprego”. Tamén afirmou que a Xunta confía en que o tecido empresarial, xunto cos centros tecnolóxicos e de investigación, sexa capaz, a través do Polo Aeroespacial de Galicia, de incrementar a súa participación en convocatorias de I+D nacionais e internacionais, en programas aeroespaciais e na venda da súa tecnoloxía noutros compradores.

En concreto, o consello contará con empresas galegas, reunirase “periódicamente” e revisará “os avances”, co obxectivo de “axudar” á toma de decisións. Conde informou de que ao longo de 2023 poranse en marcha dous novos instrumentos. Por un lado, axudas para a compra privada de innovación, que financiará con axudas públicas a aquelas empresas e centros galegos capaces de asinar acordos con grandes usuarios privados. Por outro lado, potenciarase a cooperación técnica.

Fonte: El Ideal Gallego