O Goberno conxela a admisión de proxectos para parques eólicos mariños

O Ministerio de Transición Ecolóxica activou o botón de pausa e decidiu non aceptar máis solicitudes para instalar parques de eólica mariña no país. Nunha disposición adicional ao real decreto polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da fiscalidade enerxética e en materia de xeración de enerxía co fin de abaratar o recibo da luz, o departamento de Teresa Ribera estableceu que «até a aprobación dun novo marco normativo» non admitirá nin máis peticións de reserva de zona nin tampouco solicitudes de autorización administrativa para granxas mariñas.

Detrás desta decisión do Executivo central atópase o feito de que a normativa actualmente en vigor data de 2007, cando nin sequera se daban unhas condicións viables para o desenvolvemento do sector en España, cuxa plataforma continental, con profundidades moi amplas, invalidan practicamente a posibilidade de instalar parques con suxeicións fixas. En virtude desas normas, unicamente permítense recintos de menos de 50 megawatts de potencia. O desenvolvemento da tecnoloxía flotante, que está a empezar a aplicarse xa en instalacións mariñas, cambiou o panorama por completo e levou a distintos promotores a lanzar os seus proxectos, como é o caso dos dous parques que deseñou Iberdrola ao leste e oeste de cabo Ortegal.

Con todo, atendendo ás novas necesidades do mercado, e axustado tamén ao proceso de descarbonización da economía e do maior auxe das enerxías renovables, o Executivo comezou a debuxar un novo marco de regulación, que comezou pola aprobación dos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo (POEM), e a confección dunha folla de ruta. O Executivo entende que «resulta necesario realizar unha reforma estrutural da normativa para a tramitación de instalacións de xeración de enerxía eólica mariña, que teña igualmente en conta a evolución do marco retributivo das enerxías renovables e os avances tecnolóxicos».

Até o momento, rexistrou solicitudes de reserva de zona por máis de 13 xigavatios, «polo que mentres se desenvolve a normativa cómpre evitar que as expectativas deste cambio normativo provoquen un incremento exponencial das solicitudes, coa consecuente inseguridade xurídica». Iberdrola, Naturgy e Greenalia son algunhas das compañías que contan con proxectos para a instalación de recintos de eólica mariña en Galicia. Con todo, no sector hai malestar con respecto ao contido do POEM, por canto só reserva dúas pequenas áreas como zonas prioritarias para o desenvolvemento do sector e con profundidades superiores aos 500 metros.

Fonte: La Voz de Galicia