O futuro da ciberseguridade, a terceira maior economía mundial

A ciberseguridade representa, xunto coa eficiencia enerxética e a dixitalización, unha das tres áreas clave nas que as empresas de todo o mundo deben realizar grandes investimentos co fin de aumentar a súa resiliencia. A masificación do uso de datos, a descentralización dos pagos e a dixitalización dos procesos fan que os investimentos cibernéticos sexan indispensables. Non se trata de investimentos tácticos, senón de decisións estratéxicas tomadas a alto nivel cun efecto transversal en todos os departamentos e todas as áreas de actividade de cada organización.

A preocupante expansión do número de ataques de ransomware e o seu crecente nivel de sofisticación mostran a urxencia coa que os axentes económicos deben atopar plans de investimento para defenderse e garantir a súa resistencia. Non se trata só de protexer os datos e a propiedade intelectual, senón tamén de preservar postos de traballo que se verían ameazados se a organización non puidese exercer a súa actividade ou sufrise perdas financeiras.

Segundo un estudo publicado por PwC, a maioría dos líderes empresariais consultados esperan un aumento significativo dos riscos cibernéticos, desde penetración por virus (malware) ou desinformación até ataques sobre infraestruturas críticas por parte de Estados inimigos. Por tanto, é de supor que as empresas que máis destaquen en termos de ciberseguridade estarán máis preparadas para facer fronte a un futuro nada afastado.

Con todo, aínda queda un longo camiño por percorrer. Actualmente, o sector da ciberseguridade está formado por un gran número de empresas emerxentes e medianas que non cotizan en Bolsa, financiadas por fondos de private equity, principalmente estadounidenses, aínda que Europa, e Francia en particular, atópanse entre os líderes do investimento non cotizado no sector. Ademais destas pequenas empresas, un número limitado de grandes grupos que cotizan en Bolsa completan o ecosistema da ciberseguridade. Isto é unha mostra de que este ecosistema aínda non alcanzou o grao de madurez necesario, representando unha oportunidade de investimento único.

Así mesmo, o ecosistema cibernético mundial dá traballo a 3,5 millóns de persoas, pero fáltanlle uns 3 millóns de empregados adicionais. As universidades terán dificultades para formar rapidamente a un número tan elevado de especialistas, o que acentúa a urxencia de automatizar os procesos cibernéticos e confiar na intelixencia artificial para suplir a falta de especialización humana. A necesidade de investir neste ámbito é, por tanto, enorme.

Fonte: Cinco Días