O doce por cento do valor engadido total galego brota do sector agroalimentario

O sector agroalimentario galego, sumados mar e terra, é o quinto máis importante de España, cun valor engadido bruto (VAB) que con 7.107 millóns de euros representa o 12,1 % do total que xera a economía autonómica. Agricultura e pesca son as actividades estrela, totalizando o 43,9 % do VAB do sector, seguido pola comercialización, que representaría o 30,3 %.

O sector primario, a súa industria e redes de distribución xeran 165.862 postos de traballo, o que sitúa a Galicia de novo como a quinta no ranking estatal, cun 6,9 % do emprego do sector agroalimentario de España, e un 15,1 % do total galego. Son magnitudes ligadas a 2019 que rexistran lixeiros avances fronte ao exercicio anterior, tal como se recolle no Observatorio Cajamar sobre o sector agroalimentario, elaborado polo director adxunto do Ivie e catedrático da Universidade de Valencia, Joaquín Maudos, xunto á economista Jimena Salamanca.

A contribución agroalimentaria ao valor engadido bruto aumentou un 1 % e un 1,4 % no emprego, por enriba dos avances do 0,5 e 1,1 %, respectivamente, en toda España.

Líder lácteo

Galicia é a principal produtora de leite de España, e a segunda en gando bovino e aves de curral, os dous primeiros os seus produtos principais. Ademais, a galega é, unha vez máis, a quinta comunidade máis exportadora na agroalimentación española con 3.095 millóns de euros en 2019.

A chegada da COVID-19 freou o impulso exportador, alegan os autores do informe, cunha diminución das vendas a outros países do 0,4 % que contrastan co crecemento estatal do 4,3 % rexistrado de media nacional. Galicia presentaba un déficit comercial no sector agroalimentario de 507 millóns de euros en 2019. O 50 % dos produtos agroalimentarios galegos de exportación consumíanse en Portugal e Italia, sendo Francia o seguinte mercado en importancia. Os peixes, crustáceos e moluscos supoñen o 46,5 % do total exportado por Galicia, que xunto ás conservas de carne e peixe, concentran o 70 % de operacións.

Peso empresarial

Galicia conta con 2.526 empresas, o 8,2 % do tecido empresarial da industria agroalimentaria de España, sendo a cuarta comunidade con maior número. Do mesmo xeito que no resto das comunidades, a microempresa supón máis da metade das industrias deste sector.

Alegan desde Cajamar que a actividade agroalimentaria galega é un 8 % máis competitiva que a media española, “aínda que se non incluímos o comercio perde competitividade e sitúase un 13 % por baixo da media nacional”. En canto ao gasto per cápita que realizan os fogares galegos en alimentos, en 2019 alcanzáronse os 1.633 euros por persoa, un 8,4 % por enriba da media nacional. A contribución na cesta da compra dos alimentos e bebidas é algo superior para as familias galegas que para o conxunto do país (21,4 % fronte a 20,3%).

Aposta por innovar

O investimento que destina Galicia permítelle situarse como a sexta comunidade autónoma que máis achega ao investimento en I+D+i do sector agroalimentario español, un 6,9 %. Cataluña, Andalucía e a Rexión de Murcia lideran a innovación tecnolóxica, xa que xuntas supoñen o 55,8 % do total destinado a innovar no sector en España.

Fonte: El Correo Gallego