O CSIC desenvolve unha técnica para calcular o impacto dos incendios sobre o solo

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CISC) avalía o potencial dunha técnica isotópica para determinar a intensidade dun incendio forestal no solo a través do establecemento do impacto causado sobre a composición isotópica da materia orgánica. 

O CSIC explica que os primeiros resultados, que se están dando a coñecer a través da súa publicación en revistas científicas, apuntan a que se podería estar ante unha “técnica viable” para avaliar a intensidade dun fogo forestal a través dos campos producidos na composición do solo. 

As científicas do CISC Irene Fernández e Ana Cabaneiro consideran que as consecuencias medioambientais dos incendios xustifican a necesidade de apostar por investigacións nas que se estude o seu impacto sobre as propiedades do solo especialmente na calidade da súa materia orgánica, debido á súa vulnerabilidade e importancia na estrutura e fertilidade do solo, recurso non renovable. 

Segundo indican, non é fácil determinar a posteriori a temperatura alcanzada polo solo durante os incendios para poder relacionala cos correspondentes efectos sobre este. Ante isto, este grupo de investigación fai uso de técnicas que permiten comparar con gran precisión a relación entre o Carbono 13 e o Carbono 12 como indicadores da intensidade do lume. 

Fonte: Faro de Vigo