O COVID-19 redeseña o mercado das exportación agroalimentarias

Tradicionalmente, o sector agroalimentario é un dos que mellor resisten as crises. Sucedeu así no 2008 cando, a pesar da que estaba a caer en toda España, “o sector agroalimentario galego mantivo ou emprego durante todo ou período e foi dos que máis medrou na exportación”, lembra Roberto Alonso, xerente do Clúster Alimentario de Galicia.

A entidade organizou unha conferencia on-line sobre como o COVID-19 está a afectar tamén ás exportacións galegas e que estratexias deben pór en marcha as empresas para combater a situación. “O futuro está marcado pola incerteza e, aínda que a recuperación sexa rápida, esta crise vai producir cambios”, asegura Jaime Palafox, experto agroalimentario de Food &Wine, quen alertou ás empresas galegas que deberán redeseñar as súas estratexias. Por canles, porque non se sabe canto vai tardar en recuperarse a hostalaría, e por mercados, reforzando o papel dos países asiáticos, que están a ser os primeiros en recuperarse desta crise. 

“As empresas que dependen máis da canle da hostalería caen a cero e ou problema é que non sabemos se isto vai ser unha situación puntual ou se vai ser permanente, se ou consumidor despois de todo isto vai seguir consumindo máis na casa”, explica Alonso. “Foi unha caída en picado”, confirma Palafox, quen apunta a que iso levou a un incremento das vendas na alimentación e tamén do comercio on line. A incerteza marca, na súa opinión, o futuro do sector. Pero ten claro que, por moi breve que sexa esta situación, vai introducir cambios nas vendas en mercados exteriores do sector agroalimentario. “Vai haber cambios no comportamento dos consumidores, xa hai estudos do mercado asiático, que son os primeiros que están a saír desta crise, que apuntan a que o consumo se realizará máis na casa”, engade. A conclusión é que “os que teñen máis vendas na canle Horeca -hostalaría e restauración” serán os que máis difícil o teñan. “As empresas van ter que redefinir as súas estratexias a medio prazo e diversificar os seus clientes cara a distribución ou venda on line”, reafirma Alonso. 

Haberá máis cambios. Porque os expertos vaticinan tamén un novo escenario no que os mercados asiáticos gañan especial relevancia para o sector agroalimentario galego. “Antes de todo isto, xa estaba convencido de que o futuro estaba en Asia e agora aínda máis. As empresas teñen que centrar máis a súa atención nestes mercados, en China, Corea e Xapón, que tamén son os primeiros que están a saír desta crise”, argumenta Palafox. Asegura que nestes intres preséntanse varias incógnitas. A primeira “canto tempo e que forte vai ser o impacto de todo isto”. Hai máis, “non sabemos se a crise vai desprazar a demanda a produtos máis saudables ou se vai facer volver a unha economía de proximidade”, engade Alonso. Sexa como for, “o sector agroalimentario español é moi potente e moi competitivo a nivel internacional. Somos o cuarto exportador na Unión Europea e o décimo en todo o mundo e ese é un escudo moi potente que nos axudará a reorientarnos nesta crise”, conclúe Palafox. 

Fonte: La Voz de Galicia