O Cimus acadou no último ano os 24 millóns de euros para investigación sanitaria

O Centro de Investigación en Medicamento Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (Cimus) captou o ano pasado financiamento por 7,1 millóns de euros. Cos proxectos, contratos e convenios que mantiña en vigor de anos anteriores, alcanzou os 24,1 millóns de recursos para investigación sanitaria. A maioría desta cantidade (7,6 millóns, o 32 % do total) procede de 15 proxectos internacionais, conseguidos en convocatorias competitivas. Séguenlle 6,9 millóns (o 29 %) por 38 proxectos de convocatorias estatais; e 4,1 millóns por 14 proxectos autonómicos. Suma así mesmo algo máis de 4  millóns por 17 convenios con diversas institucións públicas; 878.000 euros pola prestación de 74 servizos, todos conseguidos no 2019; e case medio millón de euros por 14 contratos con empresas.

Así consta na súa memoria do último ano, recentemente aprobada. Foi un período de reorganización das áreas do centro. Así, dez dos seus grupos traballan en proxectos relacionados co cancro e nove grupos en avances de enfermidades cardiovasculares, incluída a obesidade, unha das liñas máis potentes. Séguenlle a área de neurociencias, á que dedican esforzos cinco grupos; as de novas terapias (con forte presenza de grupos liderados por docentes de Farmacia, dedicados a descubrimento de fármacos e biomateriais e nanofármacos), e xenómica e epixenética, con catro grupos cada unha; e a de medicamento traslacional con tres, dedicados a células nai e enfermidade de párkinson.

A memoria resalta como desde o Cimus o grupo Biofarma, de Mabel Loza, lidera a Rede española de descubrimento de fármacos desde o 2015; ou Carlos Diéguez, director científico do Cimus, está á fronte do Centro de investigación biomédica en rede da obesidade e a nutrición. Ademais, Loza lidera a Rede Galega de Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos; e José Antonio Costoya a Rede Galega de Animais Transxénicos.

Centros de investigación de enfermidades raras, enfermidades dexenerativas e cardiovasculares teñen tamén participación destacada desde o Cimus; o mesmo que iniciativas de oftalmoloxía, cancro, ou microscopía óptica avanzada, entre outras. E tamén iniciativas internacionais de descubrimento de fármacos ou xenética. Ademais, o Cimus solicitou 3 novas patentes en España e outras 3 europeas; e formalizou 5 de solicitudes previas e 5 extensións máis de patentes previas.

Fonte: La Voz de Galicia