O CDTI prestará 1100 millóns ás empresas innovadoras, o 32% máis que 2013

O Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) disporá este ano de 1100 millóns de euros para financiar os proxectos de innovación das empresas españolas, un 32% máis que en 2013.

Segundo a directora deste organismo público, Elisa Robles, “o CDTI contará este ano con máis financiamento e mellores instrumentos para apoiar as empresas porque en momentos como este, de especial dificultade de crédito, é cando as empresas necesitan máis a axuda”.

Nunha rolda de prensa para explicar os obxectivos e financiamento do CDTI para este ano, a secretaria xeral de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, María Luisa Poncela, recordou que nos países “máis punteiros”, a innovación está financiada nun 75% por capital privado e un 25% de fondos estatais. Non obstante, en España, “aínda que temos un sistema de I+D+i moi potente, o financiamento está aínda ao 50%” entre o sistema público e o privado, un punto débil que, unido ao baixo número de patentes, hai que solucionar, dixo. Para iso, o CDTI porá en marcha unha nova estratexia que pretende mellorar as axudas, apoiar a implantación das empresas noutros países e inxectar liquidez ás pemes.

Segundo os datos achegados por Elisa Robles, en 2013, o CDTI destinou 833 millóns de euros a 1450 iniciativas de I+D+i en máis de 1600 empresas, o 68% pemes (a 49% das cales nunca recibiran financiamento do CDTI). Estas axudas, calcula o CDTI, servirán para xerar 10.123 empregos (3803 directos e 6320 indirectos). Para este ano, o Centro prevé comprometer uns 1100 millóns de euros en proxectos de I+D+i e empresas de base tecnolóxica. Os empréstitos concederanse como ata agora a un tipo de interese “moi beneficioso”, equiparable ao euribor máis o 0,1%, subliñou a secretaria xeral de Ciencia, segundo Robles.

Ademais, como en anos anteriores, o CDTI dará asistencia técnica ás empresas, asesoraraos para ‘conformar o seu proxecto’ e facer que sexa viable e axudaralles na súa internacionalización. Para iso, o CDTI ten previsto, entre outras medidas, aumentar os tramos non reembolsables das axudas que concede aos proxectos de investigación (na práctica son subvencións directas) e que oscilan entre o 5 e o 25%.

Ademais, contará con 100 millóns de euros para axudar á modernización tecnolóxica das empresas que queiran expandirse a outros países sen deslocalizar (abandonar España), e outros 100 para proxectos empresariais de investigación industrial en consorcio con subcontratación de organismos de investigación.

Así mesmo, primará a cooperación tecnolóxica internacional con países de fóra da UE, e creará un Fondo de Achega de Colateral, dotado con 256 millóns para axudar ás empresas con máis dificultades para presentar garantías económicas. De feito, segundo Poncela, un de cada tres proxectos presentados no CDTI desestímase, “a maior parte porque a empresa non teñen a capacidade de presentar as garantías económicas” necesarias para acceder ao empréstito, aínda que noutras ocasións non se aceptan porque o proxecto presentado “non é innovador ou o suficientemente bo”.

A maior parte das empresas que acceden ás axudas do CDTI pertencen ao sector das aplicacións industriais (15,3%), ao sector agroalimentario (15%), ás Tecnoloxías da Información e a Comunicación (14,7%), á Saúde (12,1), ao Transporte (11), e á enerxía (7,4%).

(Fonte: EFE)