O CDTI constitúe dúas firmas de capital risco con 150 millóns

O CDTI constituíu dúas firmas de capital risco cun total de 150 millóns de capital subscrito. O obxectivo é investir en pemes tecnolóxicas e contar coa colaboración privada para mobilizar entre 350 millóns e 400 millóns nos próximos seis anos.

n
n

nO Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), dependente da Secretaría Xeral de Innovación e Competitividade, constituíu dúas sociedades de capital risco para investir en pemes tecnolóxicas e innovadoras españolas. Estas dúas firmas nacen cun capital subscrito total de 150 millóns de euros. O capital actual desembolsado alcanza os 75 millóns entre as dúas.
n
nA sociedade con máis capital subscrito é Innvierte Economía Sostenible Conversión, dotada de 80 millóns, dos que xa se desembolsaron 40 millóns. A outra firma é Innvierte Economía Sostenible, cun capital subscrito de 70 millóns e 35 millóns desembolsado.
n
nSegundo a información rexistrada na Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), as dúas sociedades teñen por obxecto a toma de participacións temporais no capital de empresas non financeiras e de natureza non inmobiliaria que, no momento da toma de participación, non coticen en Bolsa.
n
nEsta iniciativa empresarial do CDTI enmárcase no programa Innvierte Economía Sostenible, cuxa pretensión é fomentar, mediante capital risco público-privado, o desenvolvemento e a consolidación de empresas innovadoras e de base tecnolóxica, con alto potencial de crecemento económico.
n
nNo caso destas dúas novas firmas de capital risco preténdese dar entrada ao capital privado, a través da dita estratexia de colaboración público-privada, coa intención de financiar as actividades das empresas participadas e de achegar capacidade de xestión, internacionalización e coñecemento do mercado.
n
nO CDTI espera mobilizar, con esta colaboración, entre 350 millóns e 450 millóns nos próximos seis anos. En concreto, este plan ten unha duración de cinco anos (2012-2016), prorrogable un ano máis, ata 2017. En canto aos criterios de investimento, a participación pública na empresa participada non superará, tras facer efectiva a súa entrada, o 30% do accionariado con carácter xeral, sinalan desde o CDTI.
n
nDesta forma, o investidor privado será maioritario no capital e liderará o investimento. A intención é que "os investidores privados especializados acheguen ás participadas non só fondos, senón valor engadido que os axude a crecer e internacionalizarse", aclaran no organismo.
n
nContía de investimento
n
nNun principio, non hai prevista unha cantidade a investir por parte das firmas á hora de investir nas empresas. "Non existe un criterio homoxéneo, senón que segundo os casos investirase unha cantidade de diñeiro ou outra", sinalan fontes do centro tecnolóxico.
n
nUnha das firmas ten previsto actuar como un fondo de fondos e a outra en coinvestimento. Está previsto que o propio equipo do CDTI asuma boa parte das tarefas de administración e xestión destas sociedades. O organismo remarca que estas dúas firmas non disporán de persoal propio.
n
nAcordos con Telefónica, CaixaBank, Agbar ou FCC
n
nEn canto á colaboración privada para este proxecto, o CDTI busca atraer empresas tractoras que sexan líderes e referentes internacionais no seu sector. Así, quérese que estas empresas, as cales van actuar como coinvestidores privados nas pemes seleccionadas, ofrezan a estas potenciais participadas un coñecemento do mercado e da tecnoloxía, así como acceso a novos clientes e posibilidades de internacionalización.
n
nActualmente, o CDTI está formalizando acordos, "baseados en compromisos firmes e estratexia de investimento plurianual", con grandes empresas nacionais, como son Telefónica, Agbar, Arteche, FCC, Iberdrola, Repsol, CaixaBank e Mondragón.
n
nEsta non é a primeira vez que o CDTI se une a importantes empresas españolas en proxectos de capital risco. En 2006, o organismo lanzou o vehículo Neotec Capital Risco para potenciar o venture capital (investimento nas primeiras etapas de desenvolvemento das compañías) dentro do sector tecnolóxico. Co apoio do Fondo Europeo de Investimentos (FEI), este programa tivo un presuposto inicial de 176 millóns e para o mesmo contou con empresas que repiten no actual, como Telefónica, Iberdrola, Repsol ou CaixaBank, ademais doutras como Indra, ACS, Gas Natural, Santander, Cepsa, Enisa, Caja Madrid e Caixa Catalunya.
n
nO proxecto Innvierte persegue a capitalización de empresas españolas de base tecnolóxica que presenten un alto potencial de retorno, "aínda que o seu perfil implique asumir certo risco". Así, as participadas serán pemes en fase de lanzamento (start-up) ou expansión, é dicir que "xa pasaron a primeira fase de creación e lanzamento, cuberta coas axudas Neotec, pero que aínda non teñen a solvencia para acceder aos mecanismos de crédito para o financiamento de proxectos de I+D".
n
n(Fonte: Cinco Días)

n