O CDTI comprometerá 125 millóns de euros para o novo programa CEN

O Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) comprometerá este ano 125 millóns de euros para financiar proxectos de I+D correspondentes ao novo Programa Estratéxico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CEN), cuxo prazo de presentación finaliza o 15 de xullo. Este programa financia grandes proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental realizados por consorcios empresariais, co obxectivo de desenvolver unha investigación planificada en áreas estratéxicas de futuro e con potencial proxección internacional.

Cada consorcio participante deberá estar constituído por un mínimo de tres e un máximo de oito empresas, das que polo menos dúas delas deben ser autónomas e, como mínimo, unha será peme. En calquera caso, todos os proxectos deberán ser liderados por grandes ou medianas compañías. Co obxecto de fomentar a colaboración público-privada, o 15% do presuposto total de cada proxecto aprobado deberá ser subcontratar a organismos de investigación; un dos cales, polo menos, será de titularidade pública.

A secretaria de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, Carmen Vela, inaugurou a xornada Presentación do Programa Estratéxico CEN, á que asistiron máis de 200 persoas relacionadas co ámbito tecnolóxico, científico e empresarial español. No acto tamén interviñeron a secretaria xeral de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación e presidenta do CDTI, María Luisa Poncela e a directora xeral do CDTI, Elisa Robles.

Durante a súa intervención, Vela explicou que o novo programa CEN potencia a colaboración público privada, algo que é fundamental para impulsar o sistema español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. A secretaria de Estado, ademais, eloxiou o papel do CDTI e animou as empresas a apostar pola I+D+I.

Pola súa banda, a secretaria xeral destacou a flexibilidade do CDTI para adaptar os instrumentos de apoio á I+D+I empresarial, como fai o programa CEN, no que as condicións se adaptaron á realidade do tecido empresarial español. Tamén aproveitou a súa intervención para resaltar a mellora das condicións de financiamento dos instrumentos CDTI, a Liña Directa de Innovación ou a Liña de Innovación Global, posta en marcha en 2014.

Por último, Elisa Robles explicou as características do programa e destacou as cuestións clave que deben ter en conta os consorcios, como a necesidade de que a participación sexa equilibrada na repartición de actividades e presuposto ou a importancia do efecto incentivador. Finalmente, indicou que os técnicos de promoción do CDTI están a disposición das empresas para orientar as súas propostas e ofrecerlles asesoramento.

Características

Os proxectos seleccionados nesta convocatoria -cuxa dotación ascende a 125 millóns de euros- poderán cofinanciarse con fondos FEDER. O presuposto mínimo por proxecto será de 7 millóns de euros e o máximo de 20 millóns de euros. Con carácter xeral, a cobertura financeira poderá alcanzar o 75% do presuposto de cada proxecto, sendo de ata o 85% en caso de que sexa cofinanciado con fondos FEDER. Ademais, concederase un tramo non reembolsable de ata o 30% da axuda concedida.

As solicitudes para a obtención destas axudas cumpriranse a través da aplicación on line de solicitude de proxectos, accesible a través da sede electrónica do CDTI.

(Fonte: CDTI)