O capital social español, entre os máis baixos de Europa en capacidade innovadora

A Fundación Cotec para a innovación tecnolóxica presentou na Real Academia de Enxeñería (RAI) o último informe sobre "Capital social e innovación en Europa e en España", no que se analizan os efectos do capital social na innovación produtiva no noso país e a súa comparación con preto dunha trintena de países europeos.

n
n

nO documento é o resultado da investigación realizada polo Profesor Víctor Pérez-Díaz, doutor en socioloxía pola Universidade de Harvard, que utilizou preto dun centenar de indicadores procedentes de enquisas internacionais relacionados co capital social, entendido no seu sentido máis amplo. Neles analiza as redes e conexións sociais nos ámbitos da empresa, a familia e a sociedade en xeral, xunto a aspectos institucionais e culturais.
n
nPara iso, en todos os indicadores se tiveron en conta os efectos, tanto individuais como colectivos, que cada un deles pode ter na capacidade innovadora dos países contemplados no estudo, co fin de explorar mecanismos causais entre capital social e innovación produtiva, aquela que está dirixida a crear produtos e servizos (ou procesos e tecnoloxías) e poñelos a disposición da sociedade.
n
nAsí mesmo, no informe distínguense tres grupos europeos de países claramente diferenciados, segundo se achegan a ese modelo de capital social afín á innovación ou se afasten del. O primeiro grupo estaría formado polos países nórdicos, incluíndo Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia, xunto con Suíza e Países Baixos, caracterizados por unha capacidade de innovación máis alta.
n
nO segundo integraríano os países centrais como Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Luxemburgo, Irlanda e Reino Unido, que presentarían unhas taxas medias, salvo no caso de Alemaña que se achegaría máis aos niveis do primeiro grupo. E, o terceiro grupo, o máis afastado do modelo noreuropeo, formaríano os países mediterráneos e da Europa do Este, caracterizados por baixos niveis de capacidade innovadora.
n
nEspaña situaríase neste último grupo, cuxa estrutura de capital social é menos afín á innovación produtiva, cunha evolución nos principais indicadores analizados caracterizada pola súa estabilidade no tempo, un nivel baixo e unha estrutura inadecuada, o que supón unha clara barreira que dificulta que España consiga taxas altas de innovación.
n
nPor último, o informe sinala que existe unha clara relación entre a "calidade" do capital social e a innovación produtiva en todos os países que se analizaron, utilizando os indicadores anteriores. Unha mellor calidade corresponderá a sociedades pouco individualistas, caracterizadas por niveis altos de capital social interno nas empresas e niveis baixos de capital social universitario, e de capital familiar orientadas cara a dentro.
n
n(Fonte: Innovaspain)

n