O ‘big data’ está que arde

A dixitalización impactou de pleno no ámbito empresarial, que loita por adaptarse ás novas esixencias do mercado e compite por contratar aos profesionais máis cualificados. Máis que nunca, as empresas buscan a desenvolvedores, programadores, arquitectos de ciberseguridade e enxeñeiros de intelixencia artificial para incorporar aos seus cadros de persoal. Tamén a analistas de big data, unha das xoias no ecosistema dixital. Pero non sempre é doado dar con eles, xa que faltan traballadores especializados neste ámbito tecnolóxico.

A xestión das estruturas masivas de datos permite ás compañías anticiparse ao que está por chegar e adaptar os seus plans ao que esixe o consumidor. Para elas, coñecer e interpretar os datos é vital. Desde o MIT Initiative on the Dixital Economy, avanzan que aqueles negocios que adoptan decisións baseadas en datos aumentan un 6% a súa produtividade. A Fundación Cotec advirte que o 65% das empresas corren o risco de converterse en irrelevantes ou non competitivas se non adoptan o big data nas súas estratexias, un sector que en España medra un 30% cada ano.

A pesar de todo, case oito de cada dez postos de traballo relacionados cos datos quedarán sen cubrirse este ano. Un drama para as empresas e unha oportunidade para os que queren  facerse un oco nunha das profesións emerxentes cruciais do futuro, segundo as predicións de LinkedIn. Un emprego, ademais, ben remunerado, cun soldo medio anual que rolda os 60.000 euros brutos.

Cada vez máis títulos

Todos estes factores multiplicaron a oferta formativa vinculada ao big data. As universidades teñen graos de 240 créditos (catro anos), hai másteres especializados dun ou dous anos de duración, cursos específicos de poucas semanas ou meses… Mesmo a formación profesional (FP) imparte módulos en big data que atraen o interese de miles de estudantes, que aspiran a alcanzar un traballo case seguro.

Baixo o paraugas de big data, pivotan distintos perfís laborais. Por un lado, o que se refire á extracción pura e dura dos datos: profesionais como Data Developer e Data Architect que conectan e configuran bases de datos, que contan con coñecementos moi vencellados á informática ou programación e cuxa formación é de base matemática ou de enxeñaría. Outro segundo nivel é o relacionado coa manipulación ou a análise destes datos, con expertos en Data Science que sexan capaces de cruzar toda esa información de maneira adecuada de tal xeito que poidan explicar con claridade os resultados obtidos. Neste caso, adoitan contar cunha formación moi técnica que esixe coñecementos en estatística, intelixencia artificial, programación de algoritmos, machine learning… Por último, está o posto de analista de datos (Data Analyst), moi ligado ao negocio propiamente dito: a súa misión é a de dar sentido a todos eses datos que se recompilaron mediante distintas ferramentas de medición online.

Fonte: Cinco Días