O 80% do tráfico mundial IP será vídeo en 2015

O consumidor manda, esixe inmediatez, consume xogos e faino co móbil, sempre está a menos de un metro del. Non obstante, son o vídeo e os tablets os que marcarán o futuro crecemento, quizais porque o mercado dos smartphones está colmatado.

n
n

nMultiplicarase o ancho de banda por dez "estamos no albor de facelo, e para pasar á sociedade do gigabit, na que todos os fogares e empresas estarán conectadas ás redes. Manexaranse datos que traduciremos en información útil para a acción. E é o inicio da revolución dixital, unha revolución chea de oportunidades que debemos aproveitar,", dixo Julio Linares, CEO de Telefónica.
n
n"Todos deben ser cada vez máis dixitais, vencer as resistencias ao cambio, e unhas empresas deben estar á cabeza. Fundamentalmente as que están no ámbito TIC. Hai moitas pero debe haber máis, e moitas máis españolas", dixo Linares. No mundo dixital hai unha tendencia cara á evolución de empresas de servizo, tanto en operadores coma en fabricantes. É unha tendencia a ter en conta para o proceso de reindustrialización de España. "Coñecemento do mercado e clientes, boa relación con eles, sistema de facturación factible, e boas canles de distribución son imprescindibles para dar unha resposta. Por iso adaptamos, hai un ano, a Telefónica a este ámbito. O foco máis importante son os servizos dixitais, e hai que priorizar, nós avogamos por oito: comunicacións unificadas, pagamentos co móbil, publicidade e ofertas no móbil, distribución de contidos, sanidade dixital, solucións máquina, servizos cloud e seguridade electrónica,", recordou Linares.
n
nPara iso é fundamental que as aplicacións sexan independentes do sistema operativo "e é a nosa próxima aposta, e para iso puxémonos ao lado dos desenvolvedor para que fagan aplicacións web, impulsamos ámbitos abertos", engadiu Linares. Campus Party é o seu ámbito de lanzamento de ideas para 200.000 desenvolvedores en seis países, con Wayra impulsan a emprendedores con capital semente, e co programa Amerigo participan en cinco fondos de capital risco en varios países.
n
nEste esforzo de innovación realizado por Telefónica (sen esquecer as redes de banda ancha, dixo Linares) responde á realidade dun mundo conectado a través do smartphone e, agora, dos comprimidos, e no que o vídeo será a comunicación dominante en 2015, un 80% do total do tráfico IP mundial. En Europa hai catro pantallas por persoa, e en poucos anos haberá cinco. Un consumidor multipantalla que se descarga, sobre todo, xogos, e que prefire o seu smartphone a comer, ao coche ou á parella, segundo enquisas recordadas por Linares.
n
n(Fonte: media-tics)
n

n