O 7,8% do PIB español depende xa da biotecnoloxía

A Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) presentou o Informe Anual ASEBIO 2013, que recolle os últimos datos do sector biotecnolóxico español. O informe destaca o crecente peso da facturación das empresas da chamada bioeconomía (as dedicadas á biotecnoloxía e as que se declaran usuarias) no PIB español, que en 2012 -último dato analizado- alcanzou o 7,8%. A evolución nos anos da crise, desde 2008, foi espectacular, xa que por entón a bioeconomía apenas supuña o 2,98% do PIB.

A pesar da conxuntura, 2012 arroxa de novo datos maioritariamente positivos para o sector, aínda que se aprecia un certo esgotamento e unha retardación do crecemento respecto a anos anteriores. ASEBIO alerta sobre a posibilidade de que esta tendencia negativa se acentúe en 2013 e 2014 e insta as administracións a desenvolver políticas de choque para evitar a destrución do tecido innovador, precisamente nun período no que o conxunto da economía parece recuperarse.

O crecemento do emprego situouse no 0,36% até os 202.976 traballadores en 2012. Ademais, destaca o aumento da cifra de negocios do sector, que alcanzou os 80.312 millóns de euros en 2012, o 5,58% máis respecto ao ano anterior, segundo datos do módulo de biotecnoloxía da Enquisa sobre Innovación Tecnolóxica nas empresas 2012 do Instituto Nacional de Estatística recollidos no Informe ASEBIO 2013.

En relación á cifra de negocios, un 47,8% do total atribúese ás empresas que consideran que a biotecnoloxía é unha liña de negocio secundaria, mentres que un 41,24% é xerado por empresas onde a biotecnoloxía supón unha ferramenta necesaria para a produción e o 10,96% restante ten que ver coas empresas estritamente biotecnolóxicas.

O número de empresas que realizan actividades relacionadas coa biotecnoloxía ascendeu a 3.070 en 2012, cunha taxa de crecemento do 1,48%. Delas, 625 empresas desenvolveron a biotecnoloxía como actividade principal e/ou exclusiva -as chamadas biotecs-, o que supón unha caída do 5,3% respecto ao ano anterior. No entanto, o emprego nestas empresas incrementouse en case un 5% (7.141) e a súa cifra de negocios creceu un 10,78% (8.800 millóns de euros).

Acceso a informe completo.

(Fonte: notiweb)