O 69% das empresas fará fronte á inflación con intelixencia artificial

O conflito xeopolítico en Europa do Leste sacudiu severamente os mercados de materias primas; tanto os prezos como as expectativas de inflación para 2022/2023 disparáronse e o horizonte económico nubrouse. O estudo “Productivity Squared” de SS&C Blue Prism revela que o 73% das empresas rexistrou unha subida de custos considerable durante os últimos 12 meses. Con máis de 1000 directivos entrevistados, o estudo sinala ao sector manufacturero como o máis afectado; a subida media dos custos empresariais é do 9% durante o mesmo período.

Segundo o estudo, trátase de cambios económicos que están a anunciar unha nova era de traballo, xa que todas as industrias están a remodelar as súas operacións: buscan solucións para protexer tanto o seu propio futuro como o dos seus empregados e os seus clientes. Ante a drástica redución das marxes experimentada, o 78% dos líderes empresariais están a recorrer a tecnoloxías avanzadas, como a intelixencia artificial (IA) e a automatización intelixente, para facer fronte aos custos en auxe, as turbulencias económicas e a escaseza de talento.

Aínda que case a metade das empresas enquisadas (47%) prevé que os acontecementos xeopolíticos afecten aos seus negocios negativamente, contan cunha situación financeira sólida e a inmensa maioría (o 88%) espera seguir medrando en 2022 e 2023. A transformación dixital axudou a moitas empresas a manter o seu ritmo de crecemento coa proliferación do traballo a distancia durante a pandemia; de feito, dous terzos (67%) rexistraron un incremento de produtividade nos últimos 12 a 18 meses. No entanto, a metade das empresas indican que manter os niveis actuais de produtividade é un reto; o 71% sinala dificultades para atraer e reter talento nunha contorna laboral que segue a sufrir as consecuencias da “gran dimisión”.

O 69% dos dirixentes prevé recorrer a estratexias que involucran a automatización para reforzar os puntos débiles da súa produtividade e para atopar oportunidades nun clima de visibilidade limitada. Con todo, só o 11% dos enquisados está convencido da estratexia de IA actual na súa empresa: o 59% preocúpase por unha mala implementación, o 40% pola coordinación interna e o 27% polas tecnoloxías herdadas.

Este estudo demostra a importancia da automatización para o futuro das empresas. Co partner adecuado, a implementación da automatización pode servir como base para a innovación e a unificación. Ao mesmo tempo, pode axudar a elevar o nivel de competencias dos empregados e mellorar a eficiencia dos procesos de selección; tamén pode servir para superar as barreiras da escaseza de talento, sen retardar o progreso.

Fonte: El Economista