O 5G, a ciberseguridade e a conectividade: 2.624 millóns en 2023

A conectividade dixital, o impulso da ciberseguridade e o despregamento do 5G contan en 2023 cun 69,3% máis que este ano, con 2.624 millóns de euros en total. No informe de Orzamentos indícase que máis da metade (1.450 millóns) destínase ao despregamento de infraestruturas dixitais transfronteirizas e ao fomento da participación de empresas españolas en proxectos multipaís; e 570 millóns ao despregamento do 5G nos principais corredores de transporte (estradas e vías férreas) e á extensión da cobertura en todo o territorio nacional.

Ademais, o Orzamento contempla o impulso aos casos de uso de carácter tractor en actividades económicas e en servizos esenciais; así como o desenvolvemento de ecosistemas de I+D e innovación en 5G e 6G, e de ecosistemas de ciberseguridade 5G. Tamén está previsto un investimento de 256 millóns de euros, para a consecución de avances na vertebración territorial mediante a extensión da banda ancha ultrarrápida e cobertura en mobilidade de 30 Mbps.

Outras actuacións son o reforzo de conectividade en centros de referencia, motores socioeconómicos e proxectos tractores de dixitalización sectorial (155 millóns); e ampliar unha cultura de ciberseguridade sustentable para cidadáns e empresas (132 millóns). Ademais, destínanse 31 millóns á Folla de Ruta do 5G, 20 millóns á renovación e sustentabilidade de infraestruturas e 10 millóns a bonos de conectividade para pemes e colectivos vulnerables.

Está previsto así mesmo un investimento de 87 millóns de euros dirixidos ao desenvolvemento dun conxunto de reformas para dar impulso á Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial, co obxectivo de vertebrar a acción das Administracións e proporcionar un marco de referencia e impulso para o sector público e privado. O capítulo de reforma institucional e fortalecemento das capacidades do sistema nacional de ciencia, tecnoloxía e innovación conta cun orzamento de 1.511 millóns de euros.

Fonte: Cinco Días