Novos materiais que axudan a detectar nos alimentos compostos prexudiciais e substancias beneficiosas para a saúde

Investigadores da Universidade Rey Juan Carlos están aplicando novos materiais para detectar nos alimentos que inxerimos compostos prexudiciais e substancias beneficiosas para a saúde

A calidade e seguridade alimentaria constitúe, hoxe en día, unha das principais preocupacións dentro do ámbito alimentario que leva consigo facer fronte a novos retos para garantir a saúde dos consumidores e satisfacer as súas demandas cada vez máis esixentes.

Este feito xerou a necesidade dos investigadores da URJC de desenvolver novas metodoloxías analíticas avanzadas que permitisen detectar situacións que puidesen incidir negativamente na calidade e seguridade alimentaria, e cuxa posterior implantación poida constituír a base de tecnoloxías eficaces que vaian destinadas a mellorar a calidade e seguridade dos alimentos.

Análise de alimentos

Dada a complexidade dos alimentos, a súa análise require dun axeitado tratamento previo, sendo esta unha das etapas máis laboriosas de calquera método analítico. Neste sentido, a tendencia actual encamíñase cara ao desenvolvemento de novos materiais o que, combinado con potentes técnicas instrumentais de análise rápidas, sensibles e selectivas, dá lugar a metodoloxías rápidas, eficaces e respectuosas co medio ambiente como a que os investigadores están a levar a cabo.

Nesa liña e tras catro anos de traballo dentro do proxecto AVANSECAL-CM, os investigadores do Grupo de Química Analítica aplicada a medio ambiente, alimentos e fármacos da URJC demostraron a importancia de utilizar sílices mesoestruturadas no desenvolvemento de metodoloxías analíticas que permiten detectar e controlar a presenza de compostos prexudiciais para a saúde (fármacos, hormonas, insecticidas, etc.) en augas e alimentos como leites e carnes.

“Grazas á aplicación destes novos materiais tamén foi posible determinar importantes substancias bioactivas beneficiosas para o noso organismo, como compostos fenólicos en froitas e froitos silvestres, zumes a base de froitas ou verduras, entre outros. Substancias moi relacionadas coa súa calidade dado o seu papel protector fronte a diversas patoloxías”, destaca a catedrática e profesora de Química Analítica na URJC que está liderando o proxecto, Isabel
Sierra Alonso.

Os compostos fenólicos son un grupo moi numeroso de substancias amplamente distribuídas no reino vexetal (ácidos fenólicos, flavonoles, flavonas, antocianidinas, flavanoles, etc.). Nesta liña, existen numerosas evidencias científicas que asocian o consumo de alimentos ricos en compostos fenólicos cunha serie de efectos beneficiosos sobre a saúde que permiten reducir o risco de padecer enfermidades crónicas como o cancro, a diabete, enfermidades neurodexenerativas e cardiovasculares, e mesmo atrasar a aparición do envellecemento.

Os resultados obtidos coas sílices mesoestruturadas preparadas e avaliadas polos investigadores da URJC permitirán mellorar os resultados obtidos con outros materiais comerciais que se están a utilizar actualmente nos laboratorios de análise.

(Fonte: URJC)