Novos materiais para ventás intelixentes ou “smart windows”

Na Unidade de Materiais Porosos avanzados do Instituto IMDEA Enerxía (Móstoles, Madrid) desenvólvense novos materiais para ventás intelixentes ou “smart windows”.

A Fundación BBVA, mediante unha das súas prestixiosas bolsas Leonardo a Investigadores e Creadores Culturais (convocatoria 2017), financiou un proxecto de investigación que propón mellorar as propiedades de polímeros condutores para o seu uso como materiais electrocrómicos. Para iso, propón aloxar o polímero condutor no interior dun material poroso cristalino (similar a unha rede de túneles ordenados e interconectados) co obxectivo de ordenalo, mellorando as súas propiedades optoelectrónicas.

Os polímeros condutores son materiais electrocrómicos moi prometedores, pola súa rápida resposta ao estímulo, a súa cor intensa, alta condutividade electrónica, versatilidade química, baixo custo e procesabilidade sinxela. Non obstante, presentan unha ciclabilidade reducida como consecuencia da desorde natural que presenta o polímero.

Os materiais porosos seleccionados como hóspede son as denominadas Redes Metal-Orgánicas (ou MOFs polas súas siglas inglés Metal Organic Frameworks). Estes materiais híbridos cristalinos presentan unha porosidade excepcional cunha grande estabilidade, ademais dunha versatilidade composicional e estrutural remarcable.

Grazas a estas propiedades, os resultados do proxecto lograron mellorar tanto as propiedades condutoras como a ciclabilidade dos compostos resultantes, cando se comparan co polímero illado. En concreto, mellorouse a ciclabilidade do polímero estudada mediante cambios de cor (azul ceo – azul escuro) asociados á oxidación-redución do polímero.

Ademais, realizouse un estudo pioneiro da conformación/organización do polímero no interior destes materiais utilizando unha combinación de técnicas avanzadas (cálculos computacionais e análise mediante función de distribución de pares a partir de datos sincrotrón de alta resolución). Desta forma, púidose establecer unha relación entre a organización do polímero e a mellora das súas propiedades.

(Fonte: IMDEA)