Novos envases intelixentes informarán sobre o mantemento da cadea de frío en alimentos frescos

Os institutos tecnolóxicos da Embalaxe, Transporte e Loxística (ITENE) e Óptica, Cor e Imaxe (AIDO) están a desenvolver o proxecto de I+D Smart Cold Pack, cuxo obxectivo é o desenvolvemento dun envase alimentario capaz de informar sobre o control da cadea de frío.

n
n

nO proxecto -cuxa duración é de tres anos e está financiado polo IMPIVA da Generalitat Valenciana e os Fondos FEDER da Unión Europea- investiga para obter a baixo custo tintas intelixentes para offset, ocogravado e flexografía aplicadas en envases que reaccionen aos cambios de temperatura dos alimentos e, desta forma, garantan a súa seguridade.
n
nManter a cadea de frío dos alimentos refrixerados ou conxelados ao longo de toda a cadea de distribución implica garantir a seguridade dos alimentos, mellorando a confianza do consumidor.
n
nSe ben na etapa de distribución existen medios técnicos e humanos especializados para garantir o mantemento da cadea do frío, é preciso buscar tamén un mecanismo que controle ou informe sobre posibles roturas da cadea de frío a partir de que o produto é adquirido polo consumidor.
n
nCo obxectivo de suplir estas carencias, neste proxecto desenvolveranse envases intelixentes de baixo custo, capaces de informar sobre a temperatura á que foi distribuído un produto durante toda a súa cadea de subministración, así como de responder ás novas necesidades dos consumidores respecto a control e seguridade dos alimentos. Os indicadores poderían informar sobre a temperatura (TI) ou poden mostrar un historial (TTI) a través dun código de cor.
n
nAs vantaxes deste tipo de envase son evidentes. Dende o punto de vista empresarial, esta tecnoloxía permitirá abaratar os custos ao integrar o indicador no proceso produtivo tradicional. E para os usuarios, servirá para garantir a idoneidade dos alimentos para o seu consumo e outorgar aos produtos que utilicen estes novos envases un matiz diferenciador respecto a outros similares.
n
n(Fonte: ECOticias)

n