Nova tecnoloxía para a medida intelixente da enerxía

O Instituto Tecnolóxico da Enerxía (Ite), xunto con Valenciana Smart Energy, Energest e Mas Ingenieros, concluíu o desenvolvemento dunha nova tecnoloxía para a medida intelixente da enerxía e a comercialización enerxética activa.

Trátase do proxecto Medida Intelixente e Comercialización Enerxética Activa (MICE), unha solución integral de hardware e software para a xestión e venda intelixente de enerxía que permitirá reducir os custos para usuario, comercializadora e distribuidora, segundo indicou nun comunicado o Ite.

Estas innovadoras ferramentas de análise permiten ás distribuidoras e comercializadoras optimizar a xestión dos recursos enerxéticos, así como ofrecer aos usuarios finais prezos máis competitivos adaptados ás condicións particulares de cada cliente.

MICE integra, tanto a solución hardware-software orientada á concentración dos datos de enerxía de cada dispositivo de medida, como as aplicacións web dirixidas tanto a profesionais do sector como a usuarios finais.

A interface de usuario permite ao consumidor ser consciente do seu consumo enerxético e custos asociados e emprender accións orientadas á súa minimización, así como interactuar de forma dinámica coa compañía eléctrica para mellorar condicións contractuais e tarifarias segundo os seus modelos de consumo.

Os socios do proxecto levaron a termo os últimos desenvolvementos segundo previsións e integraron a totalidade dos módulos constituíntes do sistema MICE de forma satisfactoria, obténdose uns excelentes resultados nas probas de validación levadas a cabo.

A plataforma modular MICE conta con sistema de adquisición e comunicación de datos enerxéticos, Infraestrutura de centralización, operación e xestión de datos na nube, algoritmos de tratamento intelixente de datos (modelado a través de patróns de consumo, clasificación de clientes e potenciais de xestión da demanda), algoritmo de predición de consumos por usuarios baseándose en datos históricos, de monitorización da enerxía orientada a usuarios profesionais do sector da enerxía e eficiencia enerxética e aplicación de monitorización de enerxía para usuarios finais.

O funcionamento e funcionalidade de cada un destes módulos foi debidamente verificado na fase de piloto, obténdose uns resultados “prometedores” de cara a súa explotación de forma integral ou independente, segundo os seus promotores.

Este proxecto foi financiado polo programa INNPACTO 2012 do Ministerio de Economía e Competitividade e os seus obxectivos enmárcanse dentro do Sétimo Programa Marco (2007-2013) nas liñas “The European electricity grid Initiative” e “Energy Eficiency – The Smart Cities Initiative”, e está enfocado cara aos Retos Sociais do actual Programa Horizonte 2020 sobre Enerxía segura, limpa e eficiente.

(Fonte: EP)