Nanotecnoloxía española para elevar a resistencia ao lume en materiais de construción

Os institutos da Construción (Aidico), o Moble, Madeira e Embalaxe (Aidima), o Plástico (Aimplas) e de Tecnoloxía Cerámica (ITC) desenvolven con nanotecnoloxía solucións para a construción mellores en canto á resistencia ao lume.

n
n

nCon este proxecto denominado Aislafoc, preténdese superar as limitacións actuais que presentan as escumas poliméricas empregadas para construción en materia de seguridade en caso de incendio, aplicando para iso os últimos avances en nanomateriais.
n
nEstas escumas poden implantarse na construción, por exemplo, no illamento de chans e paredes, contribuíndo á mellora das prestacións fronte ao lume e tamén á eficiencia enerxética do edificio.
n
nAislafoc atópase na fase de deseño, tanto do proceso de fabricación desta escuma illante, como das aplicacións de nanotecnoloxía que sexan compatibles.
n
nO obxectivo é que a solución construtiva sirva para paredes ou chans e se poida combinar con outros materiais como cemento, madeira ou cerámica.
n
nNeste proxecto colaboran os Institutos da Construción (Aidico), o Moble, Madeira e Embalaxe (Aidima), o Plástico (Aimplas) e de Tecnoloxía Cerámica (ITC).
n
n(Fonte: Spain Technology)

n