Nace un novo portal para compartir e descubrir innovacións tecnolóxicas sobre o clima

As consecuencias do cambio climático xa se aprecian en toda Europa e resulta, polo tanto, incitante ofrecer respostas. A comunidade científica ofreceu moitas ideas brillantes coas que reducir os riscos de inundación, seca ou fenómenos meteorolóxicos extremos. Lamentablemente, moitas das súas propostas non chegan a comercializarse debido ao coñecemento limitado que se posúe sobre as necesidades dos usuarios. ¿Como poderían achegarse os innovadores con produtos e servizos novos aos usuarios que necesiten tecnoloxías novidosas?

A resposta tena unha rede internacional composta por vinte e catro socios procedentes de catorce países. BRIGAID, o proxecto financiado con fondos europeos no que participan, ofrece directrices e ferramentas a innovadores para que desenvolvan a madureza técnica, social e comercial das súas innovacións. Ademais, invita os usuarios finais a que participen nas fases de identificación e proba das innovacións máis prometedoras. As comunidades locais de innovación de BRIGAID logran que distintos usuarios finais compartan as súas opinións e se poñan en contacto con innovadores de tal forma que se impulse a aprendizaxe recíproca.

Un mercado de referencia

Os esforzos de BRIGAID inclúen o desenvolvemento de Climate Innovation Window, un portal de referencia dedicado a innovacións para a adaptación ao cambio climático. Tamén permite aos usuarios consultar a base de datos de innovacións en función do tipo de perigo ou por tema baseado nun sector ou concepto relacionados. Ao clicar sobre un perigo ou tema concreto, obtense unha breve descrición deste e as innovacións pertinentes. Os perigos incluídos son inundacións costeiras, inundacións fluviais, secas, ondas de calor, precipitacións intensas, tormentas, incendios forestais e múltiples perigos. Os temas relacionados con cada innovación son agricultura, catástrofes e TIC, enerxía, bosques, solucións baseadas na natureza, ríos, zonas urbanas, dispoñibilidade de auga, calidade da auga, e seguridade da auga.

A cada innovación dedícaselle unha páxina completa, na que é posible atopar a innovación e unha imaxe ou un diagrama representativos, xunto cunha descrición breve e o problema que aborda. As partes interesadas poden rexistrarse para obter máis información e poñerse en contacto co innovador. Tamén se ofrece información sobre como funciona a innovación e o seu nivel de madureza tecnolóxica (TRL, polas súas siglas en inglés).

A madureza tecnolóxica fai referencia ao modo no que unha innovación funciona, así como á súa eficacia á hora de reducir os riscos climáticos. O TRL utilízase, polo tanto, para avaliar o grao de madureza dunha innovación. A escala ten nove niveis e cada un caracteriza o progreso no desenvolvemento da innovación, dende a idea inicial (nivel un) ata a comercialización completa do produto (nivel nove). O equipo do proxecto proponse orientar os innovadores no desenvolvemento de plans de ensaio que aumenten a TRL dunha innovación e o seu potencial de comercialización.

BRIGAID (BRIdges the GAp for Innovations in Disaster resilience) ofrece apoio integral a innovacións dedicadas á adaptación ao clima e, en concreto, a catástrofes meteorolóxicas como inundacións, secas e os fenómenos extremos. O seu traballo achega a innovadores e usuarios finais logrando que as innovacións sexan tecnoloxicamente máis sólidas, máis aceptables socialmente e máis atractivas para os investidores.

(Fonte: Cordis)