Mil proxectos de dixitalización para piares estratéxicos da economía

Despois dun ano e medio de pandemia, o mundo empeza a espertar dun letargo, e faino completamente transformado, tamén a nivel económico. Galicia non é allea á nova etapa que se abre e, por iso, a Xunta impulsou un programa que funcione como puntal para a recuperación da actividade e a mellora competitiva dos ámbitos produtivos máis afectados no actual contexto. Por este motivo, porá especial énfase nos sectores téxtil, de construción naval e da automoción.

Así que a Xunta destinou un total de 14 millóns de euros para medidas específicas de apoio ás pequenas e medianas empresas e os autónomos de sectores estratéxicos para a economía de Galicia, que permitirán mobilizar ao redor de 63 millóns de euros. O obxectivo é chegar a un milleiro de proxectos.

O futuro é dixital. De feito, o presente é dixital. Por iso a primeira liña de axudas está centrada nesa dixitalización. Para este ámbito, a Xunta reservou 7,4 millóns de euros de axudas directas. Cofinanciados polos fondos Feder, os proxectos de dixitalización que se beneficien destas axudas poden ser tanto individuais como en colaboración a través de agrupacións de empresas.

No caso das iniciativas individuais, os proxectos poden estar orientados ao desenvolvemento de interfaces dixitais ou á implantación de solucións xa existentes para as interaccións con clientes e provedores. Tamén se poderá expor a posta en marcha de sistemas de intelixencia artificial, de aprendizaxe automática e toma de decisións autónomas, así como de interconexión de elementos físicos e virtuais, e tratamento de datos captados e ciberseguridade ou mesmo a implementación de sistemas para a dixitalización de procesos concretos ou de xestión integral.

No caso das iniciativas colectivas, é dicir, proxectos realizados a través de agrupacións de empresas, poderán consistir tamén na utilización e implantación de sistemas de interacción dixital ou de xestión integral especializados de uso común.

Fonte: La Voz de Galicia