Máis secuelas da Covid no tecido empresarial

O forte impacto da depresión económica causada pola Covid-19 en España reflíctese non só no histórico afundimento da actividade ou o forte aumento da poboación inactiva (sumando parados e traballadores en ERTE). Tamén a creación de empresas rexistrou o menor nivel en 14 anos, tras retroceder un 15% o pasado exercicio. Un indicador que reflicte unha das secuelas da pandemia máis preocupantes para a nosa economía: o desincentivo a emprender novas aventuras empresariais debido á drástica deterioración das expectativas.

As cifras de creación de empresas en 2020 son mesmo inferiores ás que se deron na recesión iniciada no ano 2008, o cal mostra o enorme percorrido pendente para regresar á normalidade perdida en materia de novos proxectos empresariais. Na anterior contracción foi necesario máis dun lustro para recuperar o dinamismo emprendedor exhibido anteriormente pola nosa economía. Un precedente preocupante debido ao seu impacto potencial no emprego.

A menos proxectos empresariais novos, menor capacidade de que se poidan xerar máis postos de traballo. Por iso é tamén unha mala noticia que as comunidades autónomas nas que máis caeu a creación de compañías durante o ano pasado sexan tamén algunhas das que teñen peores cifras de emprego, como Canarias, A Rioxa ou Aragón. Un feito que, sumado ás dificultades financeiras que afrontan moitas das empresas que lograron sobrevivir por agora á depresión pandémica, debido ás cales o Goberno puxo por fin en marcha axudas directas para reforzar a súa solvencia, embaza as esperanzas dunha veloz recuperación do mercado laboral durante os vindeiros meses.

A vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anticipou que tras un primeiro trimestre “moi duro”, o segundo será de transición antes de alcanzar a ansiada reactivación xa no verán grazas ao proceso de vacinación masiva. O incremento do 19% dos concursos empresariais até marzo corrobora esta peor perspectiva, ante a que cómpre non só prolongar as medidas de apoio a empresas e autónomos, como volveu prometer Calviño, senón tamén reformas estruturais que impulsen a competitividade, o emprego e a creación de empresas.

Fonte: Expansión