Investigan a transformación de residuos en materiais de construción

Os residuos provenientes da agricultura e a silvicultura percíbense cada vez máis como unha fonte útil para a produción de combustibles ou produtos químicos limpos sustentables e alcanzables de gran valor. Para materializar todo o potencial da biomasa non comestible baseada na celulosa e dos residuos agrícolas como unha alternativa hipocarbónica aos combustibles fósiles é fundamental avaliar a súa prevalencia.

No marco do proxecto financiado con fondos europeos REHAP un grupo de investigadores abordaron a cuestión de como prever a dispoñibilidade da devandita materia prima. Os seus achados publicáronse na revista Journal of Cleaner Production.

As preguntas que formula a publicación son as seguintes: “¿Cal é a materia prima con maior potencial? ¿Onde se atopa espacialmente a materia prima? ¿Como se desenvolverá a oferta no futuro?”. Así mesmo, no artigo sinálase: “O obxectivo desta investigación era desenvolver unha metodoloxía para a predición espacialmente explícita do potencial teórico, técnico e bioeconómico dos residuos agrícolas. A previsión é a medio prazo e abrangue o período comprendido entre 2017 e 2030”.

A investigación centrouse na palla de trigo, os restrollos de millo (talos, follas e mazarocas), a palla de cebada e a palla de colza, que representan o 80% “dos residuos de cereais e plantas oleaxinosas na Unión Europea”, segundo o artigo. Neste conclúese: “Os resultados indican que o maior aumento de todos os cultivos estudados corresponde aos restrollos de millo, de ata o 20% entre 2017 e 2030. Espérase que o potencial da palla de cebada se manteña bastante constante na próxima década. Probablemente, a colza sexa o único cultivo que se enfrontará a un descenso da súa produción en moitas rexións nos próximos anos”.

Edificios verdes a partir de residuos

O proxecto REHAP (Systemic approach to Reduce Energy demand and CO2 emissions of processes that transform agroforestry waste into High Added value Products.) púxose en marcha co fin de transformar os residuos agrícolas e forestais en materiais de base biolóxica. Nun boletín informativo publicado en su sitio web resúmese o seu obxectivo: “O obxectivo xeral do proxecto Rehap é a creación de novos materiais para o sector da construción que proveñan de residuos agrícolas e forestais”.

Os socios de REHAP cren que o método de previsión descrito no artigo da revista Journal of Cleaner Production garantirá que a biomasa utilizada en Europa se obteña de forma sustentable e axudará ao avance dunha economía circular sen prexudicar outros sectores.

“A publicación deste artigo tamén proporcionará a outros investigadores acceso á nova e mellorada previsión, o que facilitará un avance significativo cara a un uso máis verde e máis enxeñoso dos recursos naturais en Europa, ao tempo que se promoverá unha bioeconomía máis competitiva”, sinálase no mesmo boletín informativo.

Tal e como se explica nunha ficha informativa do sitio web do proxecto os residuos agroforestais xa se utilizan en varios ámbitos entre eles os pensos e leitos para animais as novas tecnoloxías agrícolas e a horticultura. Ademais sinálase que o proxecto “está a recoller residuos infrautilizados da agricultura e a silvicultura e extraendo lignina celulosa taninos e hemicelulosa. Logo utiliza estes compostos para crear biopolímeros que á súa vez poden utilizarse para fabricar materiais de construción de alto valor engadido que adoitan provir de combustibles fósiles”. Engádese: “Estes compostos teñen o potencial de substituír a unha parte substancial dos 50 millóns de toneladas de aceite en bruto utilizados actualmente na industria química da Unión Europea”.

(Fonte: CORDIS)