Investigación europea en favor da industria de fabricación

Púxose en marcha un proxecto financiado con fondos da Unión Europea que contribuirá a que a industria de fabricación do continente faga fronte aos retos actuais.

n
n

 

n

Dende que iniciaran a súa andaina en 2009, os investigadores do proxecto ConTemp («Control da temperatura da ferramenta en procesos de corte dotado de aprendizaxe automática»), financiado con 2.374.976 euros mediante o tema «nanociencias, nanotecnoloxías, materiais e novas tecnoloxías de produción» do Sétimo Programa Marco (7PM), dedicaron esforzos ao desenvolvemento de procesos de control adaptativos e dotado de aprendizaxe automática encamiñados á estabilización das condicións de mecanizado.

n

 

n

"As cada vez máis complexas tarefas de produción, en concreto a fabricación de materiais modernos de alto rendemento, precisan novos sistemas de ferramentas que conten con sistemas de control adaptativo orientado a procesos. Para logralo o proxecto ConTemp proporciona á industria de fabricación europea unha tecnoloxía que conta cun sistema de ferramenta refrixerado mediante un sistema interno pechado", comentou Engano Reinicke, científico enxeñeiro do Instituto de Ferramentas de Mecanizado e Xestión de Fábrica da Universidade Técnica de Berlín, a institución coordinadora deste proxecto no que participan dez socios.

n

 

n

Na actualidade créase sen cesar gran cantidade de materiais novos, como por exemplo compostos e aliaxes de alta temperatura, que presentan maiores complicacións para os procesos de mecanizado que os seus predecesores, obrigando á industria dedicada á tecnoloxía de corte a exercer cada vez maior presión térmica nunhas ferramentas que xa contan cunha elevada dureza.

n

 

n

Se isto se une á necesidade de reducir custos e prazos de produción sen reducir a calidade, a industria a vai obrigada a desenvolver novos conceptos innovadores de mecanizado que superen os métodos actuais. Os sistemas modernos de monitorización de procesos analizan forzas, vibracións e emisións acústicas como sinales de entrada, pero non así a temperatura das ferramentas. O equipo de Berlín e os seus socios no consorcio realizan progresos no estudo da temperatura da ferramenta, pois esta variable inflúe de xeito importante na calidade da peza fabricada, o desgaste da ferramenta e polo tanto na produtividade dos procesos. Unha temperatura controlada e estabilizada permite que unha ferramenta dure máis e aumente a precisión dos obxectos fabricados.

n

 

n

Os métodos de refrixeración convencionais son negativos para o medio ambiente e carecen de sustentabilidade. Ademais de mellorar a precisión das pezas e aumentar a produtividade, o control de procesos adaptativo e dotado de aprendizaxe automática permitirá mecanizar unha maior gama de materiais a menor prezo e xerará menos desgaste nas ferramentas.

n

 

n

O desenvolvemento dunha nova xeración de ferramentas de corte intelixentes, de alto rendemento e respectuosas co medio ambiente permitirá reducir o tempo e os custos dos procesos de fabricación ao acurtar os tempos de mecanizado. O equipo de investigadores europeos confía en mellorar estes parámetros máis alá do posible na actualidade e lograr avances con respecto aos procesos clásicos de mecanizado en seco.

n

 

n

O consorcio tamén está a substituír os procesos de lubricación tradicionais por un sistema de mecanizado en seco.

n

 

n

Mediante a aplicación ConTemp evítase utilizar lubricante de refrixeración ao substituírse por un sistema de refrixeración interno. Mediante este método de mecanizado redúcense de forma drástica os elevados custos de xeración e escoura de lubricante de refrixeración e, ao mesmo tempo, redúcese ao mínimo a presión exercida sobre o medio, un paso determinante cara á sustentabilidade da fabricación.

n

 

n

Este avance podería reducir os custos de produción nun 20% e unha refrixeración efectiva podería manter a ferramenta nun rango de temperaturas de seguridade que permitise a aplicación de recubrimentos de diamante ao mecanizado de materiais ferrosos (con gran cantidade de ferro). Na actualidade, a aplicación de ferramentas de diamante ao mecanizado de materiais ferrosos está limitada a insertos de diamante policristalino en operacións de rematado. Ademais, nos procesos convencionais que contan con lubricante de refrixeración a diferenza de temperatura entre as rebabas aínda quentes e o lubricante provoca desgaste na punta de corte da ferramenta en forma de microgretas. O sistema de refrixeración interna evita este choque térmico e aumenta a vida útil da ferramenta e a precisión do produto.

n

 

n

Ademais de supoñer un avance cara a procesos de mecanizado máis respectuosos co medio ambiente, a eliminación do lubricante de refrixeración permitirá reducir custos.

n

 

n

(Fonte: Cordis)

n