Inventos: a innovación tecnolóxica ao servizo da eficiencia enerxética

Un colector xiratorio que aproveita ao máximo a radiación solar e que está protexido de ventos extremos, unha planta para "espremer" a enerxía das ondas ou unha carcasa elaborada con fibras naturais de plantas, en vez de con aluminio, son algúns dos 23 inventos tecnolóxicos que presenta este ano a Galería de Innovación de Genera. A Feira Internacional da Enerxía e o Medio Ambiente terá lugar en Ifema, Madrid.

n
n

nMoitas son as innovacións que se están a dar no campo das tecnoloxías renovables. Unha delas é o novo captador térmico solar desenvolvido por Fomento Solar. "Diferénciase do resto de colectores en que é máis pequeno, ten o dobre de líquido portador e pesa 25 quilos menos", explica Manuel Sánchez, xerente de Fomento Solar. Pero o máis importante é que "o serpentín que alberga o líquido -prosegue- xira co sol, polo que ten un mellor rendemento. Ademais, ao ter o seguidor interno, non sofre a mesma deterioración que outros colectores solares con ventos fortes, polo que acaba sendo máis lonxevo". O custo: "O mesmo que un panel estándar, pero co dobre de rendemento, polo que ao final é un 50% máis barato", engade.
n
nCarcasa de fibra vexetal para o colector
n
nSubstituír o aluminio da carcasa dos colectores solares para auga quente sanitaria é o obxectivo do proxecto Natur-Sun. "Os colectores solares están compostos nun 90% de aluminio. Substituímos estas fibras sintéticas por fibras naturais como a resina e a fibra vexetal. Para iso, sometemos a fibra vexetal a un tratamento químico", explica José Burrueco, responsable de Innovación de Enxeñaría de Compostos. O captador solar, que permitirá quentar a auga con enerxía renovable, será ademais máis lixeiro e respectuoso co medio ambiente. O seguinte paso: "Substituír o illante da la de vidro por material vexetal", avanza Burrueco.
n
nAscensores sustentables
n
nSynergy é o novo ascensor sustentable de Thyssenkrupp. As diferentes tecnoloxías aplicadas ao elevador permiten lograr o maior aforro enerxético durante o seu ciclo de vida útil, e elimina a necesidade de utilizar aceites lubricantes contaminantes. O ascensor foi deseñado para o seu uso en vivendas ou edificios con ata 16 plantas. E ao ser concibido como un sistema modular, adáptase ao espazo destinado para a súa situación. Ademais, non require cuarto de máquinas e debido ás reducidas dimensións de oco diminúe os custos de construción.
n
nUn 60% máis eficientes
n
nArquitectura y Tecnología Alicante fabricou o substituto dos antigos tubos fluorescentes T8 polos T5 que "conseguen entre un 50 e un 60% de aforro enerxético", explica Gerardo Torroja, xerente da citada compañía. Trátase da liña de Tubo Eco Energy, deseñada para unha instalación sinxela e rápida, ao non ter que cambiar as luminarias. Consta dun tubo de policarbonato transparente e un balastro electrónico individual que permite deixar libres os extremos. Este sistema facilita o cambio do fluorescente en menos dun minuto.
n
nDez veces máis microalgas
n
nA tecnoloxía máis primitiva para producir microalgas consiste en situalas en estanques. Se ben, "con esta técnica, a luz solar non pasa dos 40 cm de profundidade, polo que a radiación non chega a todas. En See-Nergy queremos crear a primeira instalación comercial para cultivar microalgas a nivel industrial que permitirá incrementar en máis de 10 veces a produtividade lograda coas tecnoloxías actuais e así producir biodiésel, proteínas e principios farmacéuticos. Co fin de concentrar a luz solar para producir máis micro-algas sen que a profundidade sexa un impedimento, a nosa tecnoloxía consta dun campo de heliostatos con fotobioreactores modulares que permiten reflectir a luz solar e recollela nun punto, coma se fose unha lupa, para despois enfocala cara ás microalgas", explica José Soler, director técnico de See-Nergy.
n
nNovo impulso á enerxía mediante ondas
n
nO grande azul alberga máis de 93.000 teravatios hora (TWh) de potencial, segundo estima a Axencia Internacional da Enerxía (IEA). De aproveitamento, menos. Se ben, só nos mares de Europa se podería producir o 10% do consumo eléctrico da Unión Europea, grazas a tecnoloxías das mareas, as ondas, as correntes salinas, a diferenza de temperatura e a de salinidade. A enerxía das ondas (undimotriz) é a fonte mariña con maior potencial, 45.000 TWh ao ano, e a que conta cun importante número de proxectos en marcha.
n
nUn deles é Fahemar, un módulo ancorado ao fondo mariño no que "se sitúan tantas boias como se queira segundo o espazo a ocupar, tal e como sucede coas instalacións de paneis solares", explica a este semanario o seu inventor, Fabián Herreros Hidalgo, de Faher, Enxeñería e Proxectos. Basicamente, "cada módulo consta dunha boia que se mantén flotando seguindo o perfil da onda, subindo e baixando, tendo como eixe de desprazamento unha barra guía-xeradora que, á vez contén no seu interior, o xerador eléctrico, composto por unhas bobinas de cable de cobre e un conxunto de elementos magnéticos accionados directamente pola boia.
n
nO conxunto (Boia e Barra Xeradora) está sustentado por unha cámara de flotabilidade inmersa na auga, ancorada directa e individualmente ao fondo mariño e que permite fixar cada módulo a unha distancia tal da superficie mariña que permita á boia efectuar o seu percorrido de ascenso e baixada", detalla Herreros.
n
n"Cada módulo xerador -prosegue- atópase unido ao edificio da central mediante un cable submarino, a xeito de cordón umbilical, a través do cal verte a enerxía captada das ondas, pero xa convertida en corrente eléctrica e que, posteriormente tratada, será vertida á rede para a súa distribución. O invento do que aínda non se fixo o prototipo permite producir enerxía limpa das ondas ao converter primeiro a enerxía undimotriz en enerxía mecánica e despois en eléctrica, e todo iso dentro da barra xeradora".
n
n(Fonte: La Razón)

n