Inventan un sistema de escaneo en 3D de edificios mediante robots

O obxectivo deste proxecto é poder obter un modelo 3D dunha fachada dun edificio histórico (por exemplo, unha catedral) de forma automática, sen necesidade de utilizar estadas e grúas, e cun custo inferior ás alternativas dispoñibles na actualidade (os escáneres 3D).

n
n

nAta a data, os vehículos aéreos non tripulados aplícanse en numerosos campos de investigación, debido á súa capacidade para moverse rapidamente sobre calquera tipo de terreo irregular, sortear grandes obstáculos, e prover información de múltiples sensores, permitindo variar dinamicamente a posición e distancia de captación dos datos.
n
nAínda que a autonomía destes dispositivos é limitada, poden baixar das alturas para que un operario cambie a batería (operación que require só uns segundos), permitindo aos UAV continuar a tarefa instantaneamente e de forma automática. Deste modo, é posible realizar o escanear nun tempo marca, e elimínase a necesidade de utilizar elementos auxiliares.
n
nPola súa banda, as tecnoloxías de dixitalización 3D permiten, a partir de distintas fontes de información (sensores de distancia, cámaras estereoscópicas, múltiples imaxes geo-posicionadas tomadas dende diferentes ángulos, etc.) reconstruír modelos 3D de calquera obxecto real cunha elevada precisión e similar ao que vemos nas películas 3D nos cines.
n
nEste traballo céntrase na dixitalización de fachadas e formúlase como un paso previo para demostrar a aplicabilidade desta tecnoloxía á dixitalización de calquera volume arquitectónico: edificios, construcións, obra civil e monumentos.
n
nO proxecto conta coa colaboración do Padroado da Alhambra e o Generalife e CETURSA Serra Nevada, empresa participada maioritariamente pola Consellaría de Turismo, Comercio e Deporte da Xunta de Andalucía.
n
n(Fonte: Spain Technology)
n

n