Innovar? Ou non é prioritario ou é moi caro para as empresas

Desde a Administración autonómica incídese na innovación tecnolóxica como un dos “alicerces básicos do tecido económico” e, de feito, o Executivo galego desenvolve plans e estratexias ao redor dese factor. No entanto, numerosas empresas seguen vendo complicado afrontar ese desafío. Os argumentos varían e solápanse: porque teñen outras prioridades, porque esixe un investimento moi elevado ou porque falta persoal adecuado para abordar un novo produto ou mellorar un proceso, entre outros.

Así o reflicte a publicación “Galicia dixital. O Hipersector TIC en Galicia Edición 2021”, elaborada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que dedica un capítulo á innovación no que se recolle como “para o 46,2 por cento das empresas galegas, o principal factor que dificulta a decisión de iniciar ou executar as actividades innovadoras é a existencia doutras prioridades na empresa”, mentres que “a consideración do elevado custo (24,3 por cento) é o segundo factor máis importante”, aínda que, apunta o informe, ambos perderon peso respecto ao ano anterior.

Ambos son datos extraídos da Enquisa sobre innovación nas empresas de 2020 do Instituto Nacional de Estatística e a lista inclúe máis peros para innovar. Entre eles, case una de cada cinco firmas alega “incerteza” respecto da demanda no mercado das ideas que pode expor, mentres unha cifra bastante similar apunta que carece de persoal cualificado para afrontar ese reto. Aínda que o dato anotado no informe neste caso alude a todo tipo de empresas, o Observatorio da Sociedade da Información e da Modernización de Galicia, que asina tamén a análise, recolle noutros documentos como, entre as compañías dedicadas ás TIC, tres de cada catro atopan difícil contratar ao persoal adecuado.

Aínda así, o mesmo informe sitúa a Galicia no sexto posto por número de empresas con actividades innovadoras en España no bienio 2018-2020: un total de 1587. Este parámetro tamén o valoraba, aínda que con datos de anos anteriores, a Fundación Cotec nun estudo sobre innovación en Galicia presentado hai menos dun ano. O mesmo documento subliñaba tamén como a pesar de que a comunidade entón estaba no sexto posto pola cola de España en gasto empresarial en actividades innovadoras, era a segunda que obtería maior rendibilidade por impulsar produtos deste tipo.

O dato de gasto en actividades innovadoras das empresas de dez ou máis empregados recollido no informe da Amtega eleva a cifra en 2020 aos 722 millóns de euros. No capítulo de gastos internos de I+D nese mesmo tipo de compañías, a Xunta salienta como os máis de 641 millóns investidos supoñen un incremento do 2,3% respecto ao ano anterior e como o dato obtido en 2020 é o “máximo” alcanzado na serie histórica galega. A comunidade galega ocuparía o sétimo posto do ranking estatal.

Fonte: Faro de Vigo