Iniciativa de I+D+i para optimizar a conexión entre os parques eólicos e as redes de transporte de enerxía eléctrica

Iberdrola, xunto con Gamesa, Rede Eléctrica de España (REE) e o Instituto de Investigación Tecnolóxica (IIT) da Universidade de Comillas, finalizou con éxito o proxecto de demostración denominado Syserwind, que permitiu crear novos equipos e sistemas de control de potencia-frecuencia e tensión para optimizar a conexión entre os parques eólicos e as redes de transporte de enerxía.

O proxecto desenvolveuse en 15 instalacións eólicas de Iberdrola situadas en Andalucía, que están equipadas con aeroxeradores de Gamesa e a potencia conxunta instalada da cal supera os 480 megavatios (MW).

Estes parques, conectados a tres nós da rede de transporte de 400 kV operada por REE, foron equipados cos citados sistemas desenvolvidos no marco de Syserwind, o que permitiu traballar de forma coordinada para controlar a potencia xerada polas instalacións e modificar a tensión na rede.

Como resultado deste proxecto de demostración, cuxa análise correu a cargo do IIT da Universidade de Comillas, constatouse a viabilidade técnica da enerxía eólica á hora de participar nos servizos de control de potencia-frecuencia e tensión do sistema eléctrico.

Syserwind, iniciativa liderada por Iberdrola, foi unha das seis demostracións a escala real realizadas no marco do programa europeo Twenties. Este proxecto de investigación ten como obxectivo avanzar no desenvolvemento de novas tecnoloxías que permitan a incorporación masiva da enerxía eólica no sistema eléctrico europeo, de cara a contribuír á consecución dos obxectivos ambientais da Unión Europea.

(Fonte: EP)