Iberdrola e Greenalia estudan a costa galega para futuros parques mariños

Promotores, reguladores e asociacións sectoriais prevén que dentro de dez anos se xeren nas costas españolas a través de parques mariños entre 2.000 e 3.000 megawatts eólicos. Cumprir eses obxectivos require duns trámites regulatorios que o Goberno xa puxo en marcha, a realización das primeiras poxas de enerxía (que se prevén para o próximo ano) e empresas dispostas a investir nestes recintos. A eléctrica de orixe vasca Iberdrola e a enerxética galega Greenalia -que xa conta con proxectos do sector en Canarias- son dús das compañías que pasaron á acción nas costas galegas.

En ambos os casos e polo momento, no ámbito dos estudos, esenciais nas primeiras fases de desenvolvemento deste tipo de instalacións mariñas. Ignacio Pantojo, responsable da división de eólica flotante de Iberdrola, admite que, aínda que a empresa prefire apelar á prudencia nesta fase dos procesos, «en Galicia hai varias zonas interesantes desde o punto de vista do recurso».

Un recurso, o vento, que sopra tanto en terra como no mar cunha calidade que fai de Galicia unha das zonas prioritarias para o desenvolvemento do sector. «Claro que Galicia é unha das zonas nas que temos interese, porque entendemos que o recurso que ten pode ser rendible», engade, aínda que matiza que Iberdrola atópase nestes momentos analizando tamén outras áreas.

Greenalia, que ten un parque xa autorizado en Gran Canaria, pero lanzou outros catro proxectos máis no arquipélago, tampouco oculta o seu interese por desenvolver este negocio en augas galegas. Manuel García, conselleiro delegado da compañía, asegura que ten «perfectamente estudada toda a zona de Galicia e do noroeste onde pode haber potencial para a eólica mariña». Avanzou que, «se vemos que o impacto pode ser positivo», dará un paso adiante co lanzamento de parques.

Non entanto, polo momento, o principal escollo co que se atopa o sector é o do desenvolvemento da regulación específica para os recintos. Víctor Marcos, director de Renovables do IDAE, afirmou que o traballo que se está a acometer actualmente tende a conxugar tres liñas de actuación: como se levará a cabo o acceso á rede, os espazos que poden acoller os parques e a retribución.

En España, debido ás súas condicións xeográficas, os parques teñen que ser flotantes, xa que a profundidade das augas fai inviable a eólica mariña fixa. Esta logrou situar o custo de xeración nuns 44 euros por megawatt hora, mentres que a flotante precisa de case o dobre. Seguir a recortar esas tarifas é un dos retos para o sector, no que ten que implicarse toda a cadea de subministración.

Fonte: La Voz de Galicia