Hortos intelixentes para axudar a salvar o chan da Terra

Os usuarios de teléfonos móbiles intelixentes poden agora recompilar datos relevantes dos seus hortos para axudar na loita contra o cambio climático e resolver a crise alimentaria do planeta.

Os fenómenos meteorolóxicos inducidos polo cambio climático e as prácticas agrícolas intensivas desembocaron nunha crise mundial do chan que exacerbará a fame e a escaseza de alimentos en todo o mundo, un problema que podería afectar a preto de 1300 millóns de persoas, segundo se desprende da análise dun recente artigo científico publicado na revista Global Policy.

Dado que preto do 95% dos alimentos destinados ao consumo humano dependen do chan para o seu cultivo, a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura advertiu á comunidade científica de que se a agricultura segue mantendo o seu enfoque comercial tradicional, o que supón a perda de aproximadamente 60 acres de terra fértil cada minuto, a capa superior do chan do planeta terase degradado por completo en 60 anos, o que poría fin sen dúbida ás prácticas agrícolas.

Para abordar este problema, a Universidade de Dundee está liderando un proxecto innovador denominado convenientemente Grow Observatory ou GROW, que desenvolveu unha plataforma integral para estimular a conservación do chan e a mellora dos métodos sustentables de produción de alimentos en Europa.

GROW alenta os seus usuarios a instalar sensores novidosos e gratuítos no chan dos seus hortos para recompilar información fundamental sobre a calidade do chan. Esta información utilizarase para verificar os datos que tamén proporcionan os satélites, o que mellorará a validez global da información recompilada.

O seguimento, non obstante, non se restrinxe á calidade do chan. O sensor, que está deseñado para simular un pau en forma de Y e que está camuflado axeitadamente para non parecer un obxecto estraño, recompila así mesmo estatísticas que permiten aos cidadáns científicos prognosticar e prepararse para fenómenos meteorolóxicos extremos como inundacións e ondas de calor.

Ademais mide o nivel de humidade do chan para avaliar o grao de desecamento ou humidade deste. As condicións lumínicas e a temperatura atmosférica tamén se cuantifican, o que proporciona unha lista pormenorizada de parámetros que poden empregarse para levar a cabo unha xestión ambiental eficaz e sustentable a escala local, rexional, continental e, en último termo, mundial.

Participación da comunidade

A comunidade de GROW engloba miles de persoas, e calquera que teña un horto e estea interesado en contribuír ao esforzo pode solicitar un sensor a través do sitio web do proxecto. Quizais unha das súas características máis atractivas radica na simplicidade do proceso: toda a información recollida polos sensores instalados nos hortos se recompila mediante unha aplicación para teléfonos móbiles intelixentes que, despois, transfire e almacena en liña os datos nunha base de datos central, á que pode acceder a comunidade de GROW.

Preto de dez países de rexións de toda Europa participan nun esforzo colectivo para identificar as solucións máis sustentables para tres retos xerais, que a doutora Deborah Long enunciou do seguinte xeito nun recente artigo da BBC: “¿ Como podemos cultivar máis alimentos?, ¿como podemos cultivar alimentos máis sans?,¿como podemos cultivar e acceder aos alimentos de forma local? “.

Para avalar e complementar a visión do proxecto, FutureLearn ofrece de forma gratuíta tres cursos en liña masivos e abertos de ciencia cidadá en colaboración coa Universidade de Dundee. Xunto coa plataforma pública desenvolvida e a base de datos de chans de acceso libre, GROW Observatory ofrece aos científicos afeccionados a oportunidade de contribuír significativamente á mitigación do cambio climático e a protección do chan, ¡dende a comodidade do seu propio horto!

(Fonte: Cordis)