Gradiant e Everis alíanse para crear proxectos de innovación e xerar solucións para as TIC sanitarias en Galicia

O Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant) e a consultora multinacional Everis constituirán unha unidade mixta de investigación na que investirán dous millóns de euros en proxectos para xerar solucións tecnolóxicas e fomentar a innovación sanitaria en e dende Galicia”.

A unidade mixta de innovación vertebrarase sobre cinco eixes temáticos, que buscan ofertar servizos innovadores e crear solucións para a implantación de novos modelos asistenciais, para a mellora da experiencia de profesionais e usuarios, para apoiar os profesionais na toma de decisións e para dotar de maior autonomía os pacientes.

Ademais, segundo os promotores, a súa posta en marcha implicará a creación de emprego estable e de calidade para profesionais de alta cualificación do sector, atraerá a Galicia a enxeñeiros e técnicos especializados e favorecerá a participación de empresas e centros de investigación galegos.

Esta iniciativa, para a que a Fundación Ramón Domínguez cedeu as súas instalacións, foi seleccionada pola Axencia Galega de Innovación da Xunta no marco do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C), a través do que investirá máis de 640.000 euros.

O socio responsable de Everis en Galicia, Jesús Lage, destacou que, a través da creación desta unidade, xerarase “un polo de atracción de coñecemento en eHealth cara a Galicia”, o que lle permitirá “ser pioneiro en Europa” e converterá a comunidade galega “nun centro de exportación de solucións TIC para saúde a todo o mundo”.

Pola súa banda, o director xeral de Gradiant, David Vázquez, incidiu en que para as dúas entidades que compoñen o grupo “a innovación é unha razón de ser”, unha cuestión que os uniu co fin de “transformar o modelo económico cara a un modelo intelixente, sustentable e integrador baseado na innovación”.

Eixes

O primeiro dos eixes temáticos sobre os que se vertebra a unidade mixta é o ‘Modelo de atención intelixente’, que busca crear solucións para implantar novos modelos asistenciais na sanidade que respondan aos novos retos dos sistemas de saúde.

Así mesmo, xerarán solucións TIC ergonómicas, utilizables e accesibles que permitan mellorar a experiencia de profesionais e usuarios; ademais de crear sistemas que apoien os profesionais na toma de decisións.

Ademais, promoverán ferramentas para involucrar e dar autonomía aos pacientes na toma de decisións relacionadas coa súa saúde e, finalmente, deseñarán solucións e dispositivos de mobilidade, de monitorización de actividade e sensores de ámbito persoal que favorezan unha maior personalización baseada na evidencia e garantindo a confidencialidade.

(Fonte: Europa Press)