Galicia lidera a produción de silicio en España

n

n

A Asociación da Industria Fotovoltaica (Asif), integrada na Unión Española Fotovoltaica (Unef), desvelou en Santiago de Compostela a situación da enerxía fotovoltaica en Galicia. Primeira Comunidade Autónoma en produción de silicio, a materia prima básica dos paneis solares, Galicia non aproveitou o despegue experimentado nos últimos anos, pero conta con sobrado potencial para iso.

n


n

 

n

n

Con máis irradiación que Alemaña, líder fotovoltaico global, Galicia pode beneficiarse enormemente das virtudes da tecnoloxía solar, motor de desenvolvemento económico e emprego.

n

 

n

España conta coa cuarta industria fotovoltaica do mundo, tras China, Alemaña e Xapón, e é un dos poucos países que poden presumir de cubrir todos os elos da cadea de valor da tecnoloxía solar, dende a produción de silicio ata a de paneis solares. Na Coruña, concretamente, está a maior planta de produción de silicio do país.

n

 

n

O tecido industrial directamente asociado á enerxía fotovoltaica no territorio complétase cunha fábrica de paneis solares de capa delgada -tecnoloxía paralela á do polisilicio tradicional e capaz de producir integramente os xeradores solares- e outro centro de fabricación de seguidores, as plataformas sobre as que se sitúan os paneis en moitos 'hortos' solares.

n

 

n

O mercado fotovoltaico está moi globalizado e Galicia orienta a súa produción solar maioritariamente á exportación, pero pódeselle considerar a base de toda a industria fotovoltaica española posterior.

n

 

n

En Galicia non se dispón da mesma irradiación que no Sur da península Ibérica -iso exclúe o aproveitamento doutras tecnoloxías solares, como a termosolar-, pero conta con luz solar máis que suficiente para o aproveitamento da tecnoloxía fotovoltaica.

n

 

n

Grazas a un vertixinoso descenso en custos -en España as tarifas descenderon un 70% nos últimos catro anos- prevese alcanzar a curto prazo a paridade de rede e a rendibilidade directa do autoconsumo fotovoltaico: a mediados da presente década, aos consumidores xa nos resultará máis rendible xerarnos a nosa propia electricidade cuns paneis solares situados no tellado que comprarlla á compañía eléctrica.

n

 

n

A estas e outras innegables vantaxes da fotovoltaica -xa produce electricidade durante un 30% máis horas que a hidráulica ou que o fuelóleo- únese a obriga de alcanzar o obxectivo europeo de cubrir un 20% de consumo enerxético con enerxías renovables en 2020, o que augura un importante crecemento da tecnoloxía, cuxa presenza en España se duplicará na presente década.

n

 

n

De acordo co Plan de Enerxías Renovables 2011-2020, só pendente da aprobación do Consello de Ministros, a fotovoltaica será a fonte de enerxía renovable que máis emprego xerará durante os próximos anos, ata alcanzar a cifra de 59.022 postos, o 20,5% de todo o emprego renovable do país.

n

 

n

(Fonte: Energética XXI)

n

n

n

 

n