Galicia é a terceira comunidade que ten a maior porcentaxe de persoas que teletraballan

Galicia é a terceira comunidade, tras Madrid e Cataluña, na que maior porcentaxe de ocupados traballa desde as súas casas tanto de modo habitual (entendendo por tal máis da metade dos días laborables) como ocasional, segundo un estudo da compañía de recursos humanos Randstad realizado a partir de datos do Instituto Nacional de Estatística (INE). Segundo esta análise, en Galicia teletraballaron durante o pasado trimestre o 12,9% dos seus profesionais, tanto de forma esporádica como habitual, un cociente só inferior ao 22,2% da Comunidade de Madrid e o 14,3% de Cataluña. Só as dúas primeiras superaron a media nacional (13,1%).

No caso galego, os que teletraballaron máis do 50% da súa xornada foron o 5,9%, a quinta maior porcentaxe a nivel nacional. Por riba situáronse Madrid (12,5%), Cataluña (7,6%), Asturias (7,3%) e Comunidade Valenciana (6,4%). En canto aos que o fixeron de forma ocasional, Galicia ocupou o segundo posto co 7%, só superada por Madrid (9,6%).

A destacada posición galega prodúcese a pesar de que a porcentaxe de usuarios do teletraballo descendeu no último ano en Galicia o 3,5%, o que significa que 5300 profesionais deixaron de teletraballar desde as súas casas de modo cotián na comunidade. Esta redución foi, con todo, inferior ao que se constatou no conxunto de España, onde o traballo a distancia mediante o recurso ás telecomunicacións e internet se repregou o 7,9% entre o segundo trimestre de 2021 (tras os confinamentos de 2020) e o mesmo período de 2022.

Fonte: La Opinión