Galicia é a segunda autonomía con máis electricidade renovable a pesar do freo eólico

Cada vez faise máis evidente a necesidade de impulsar novas estratexias e propostas lexislativas para alcanzar a neutralidade climática e reducir a dependencia dos combustibles fósiles. Ao longo de 2021 integráronse no sistema eléctrico do país uns 4500 novos megawatts (MW) de potencia renovable, “o que permite dar un paso máis no éxito da transición enerxética” -valora o operador do transporte da electricidade Redeia, o antigo Grupo Rede Eléctrica-.

O incremento en Galicia foi anecdótico. Só entraron en servizo 28 MW dun novo complexo eólico por mor da parálise que vive de novo o sector do vento pola lentitude na tramitación das autorizacións. Aínda así, a comunidade mantense como o segundo territorio do país que máis produción verde achegou en 2021.

O parque de xeración con fontes libres de emisións de gases de efecto invernadoiro rozou en España os 64.200 MW e con el cubriuse o 46,7% da produción de electricidade. En ambos os casos trátase de máximos históricos, como destaca Redeia no Informe Anual de Enerxías Renovables que acaba de publicar.

O incremento da potencia renovable (un 7,2%, con 4.338 MW máis que a finais de 2020) veu, especialmente, pola expansión da solar fotovoltaica, que concentrou o 80% do novo músculo renovable. En eólica gañáronse 839 MW e mantense como a tecnoloxía protagonista do mix de produción. Entre as instalacións que entraron no sistema e as favorables condicións climatolóxicas, a actividade da eólica medrou un 10,2% e un 36,9% a fotovoltaica.

A produción en Galicia alcanzou os 24.211 xigawatts hora, o 74,3% de orixe renovable. A eólica repetiu como primeira fonte co 39,5% do total e a hidroeléctrica representou o 31,8%. O capítulo de “outras renovables”, que engloba, entre outras, á biomasa, moveuse ao redor do 2%. Entre as tecnoloxías non renovables sobresaíron os ciclos combinados de gas (15,3%) e a coxeneración (7,8%).

Fonte: Faro de Vigo