Galicia busca proxectos para ser líder en hidróxeno verde

«Liderar o despregamento do hidróxeno verde en Galicia». É o obxectivo fixado polo vicepresidente segundo e conselleiro de Industria, Francisco Conde. En concreto, a Xunta pon o foco en localizar iniciativas para implantar plantas de produción deste gas renovable na comunidade; fabricar compoñentes como os electrolizadores, compresores ou pilas de combustible; adaptar equipos que agora funcionan con combustibles fósiles; identificar posibles usos deste gas como materia prima para o transporte, a industria ou para a súa utilización residencial, e apoiar o desenvolvemento de investigacións.

Conde indicou que a meta é que a Xunta poida «definir as liñas estratéxicas de actuación e identificar proxectos para fortalecer a cadea de valor e os posibles usos e demandas» ligadas ao hidróxeno, que se producirá a partir de fontes renovables como a eólica.

Esta tecnoloxía protagoniza, de feito, un dos catro proxectos tractores que conforman o Polo para a transformación do tecido produtivo galego. A planta recalará nas Pontes e o proxecto impúlsao Reganosa. Terá 50 megawatts ampliables a 100 e a idea é inxectar á rede de gasodutos e fornecer á industria para así contribuír á descarbonización. En paralelo, Endesa proxecta outra instalación, tamén nas Pontes, cun electrolizador de 100 MW asociado a seis parques eólicos que suman 611 MW.

Nun contexto no que o 40% dos 70.000 millóns de euros previstos no Plan de Recuperación do Goberno central irán destinados a promover a transición cara a un modelo enerxético renovable, Juan Rodríguez Fernández Arroyo, o director do departamento de enerxía do Inega, indicou que a Xunta aspira a que ningún proxecto «de interese para Galicia quede sen desenvolver por falta de alternativas de financiamento». Así, á marxe dos fondos Next Generation que se capten, a Xunta facilitará recursos do marco financeiro europeo 2021-2027.

Fonte: El Progreso