Fito europeo na produción de combustible solar

A transición dende os combustibles fósiles aos combustibles de orixe renovable é un dos retos máis importantes aos que nos enfrontamos para o futuro. O proxecto SUN-to-LIQUID aborda este reto co obxectivo de producir combustibles renovables para o transporte a partir de auga e CO2 utilizando enerxía solar concentrada.

O proxecto, que recibe financiamento da UE e de Suíza, acaba de demostrar con éxito a primeira síntese de queroseno solar. “A tecnoloxía solar na que se fundamenta SUN-to-LIQUID e a súa planta química integrada puidéronse validar experimentalmente en condicións reais de operación relevantes para o seu desenvolvemento industrial”, afirma o profesor Aldo Steinfeld do ETZ de Zúrich, quen lidera o desenvolvemento do reactor químico utilizado no proceso termoquímico solarizado.

“Esta demostración tecnolóxica podería ter importantes consecuencias para o sector do transporte, especialmente para a aviación de longa distancia, así como para o sector naval, pois dependen totalmente da recarga de combustibles líquidos”, anunciou o coordinador do proxecto, Andreas Sizmann de Bauhaus Luftfahrt, “Estamos agora un pouco máis preto de vivir nun sistema baseado na xeración enerxética renovable en vez de queimar a nosa herdanza enerxética fósil. Trátase dun paso necesario para protexer o noso medio “.

Dende o laboratorio ao campo solar

No proxecto europeo precedente, denominado SOLAR-JET, desenvolveuse a tecnoloxía de base e realizáronse os primeiros ensaios de produción de combustible de turbinas de aviación a escala de laboratorio.

O proxecto SUN-to-LIQUID levou a cabo o cambio de escala da tecnoloxía para a realización dos primeiros ensaios con radiación solar real nunha torre solar. Para levar a cabo esta demostración, construíuse unha planta de concentración solar situada no Instituto IMDEA Enerxía de Móstoles, España.

Segundo explica Manuel Romero de IMDEA Enerxía, “disponse dun campo de heliostatos, espellos que seguen en todo momento a posición do sol, que consegue concentrar 2500 veces a radiación solar -tres veces máis da concentración utilizada nas torres solares comerciais habitualmente utilizadas para producir electricidade”. Este fluxo tan intenso de enerxía solar, que foi verificado polo sistema de medida de fluxo desenvolvido para este proxecto polo Centro Aerospacial Aleman (DLR), permite que se alcancen temperaturas de máis de 1.500º C no interior do reactor solar que se sitúa na parte superior da torre.

O reactor solar, desenvolvido polo ETH de Zúrich, produce gas de síntese, unha mestura de hidróxeno e monóxido de carbono, a partir de auga e CO2 mediante un ciclo termoquímico de redución-oxidación. Posteriormente, o dito gas transfórmase en queroseno in-situ mediante unha planta química de transformación gas-a-líquido e que foi desenvolvida pola empresa holandesa Hygear.

Comparado cos combustibles de turbinas de aviación de orixe fósil, as emisións netas de CO2 á atmosfera pódense chegar a reducir en máis dun 90%. Ademais, dado que o proceso solarizado utiliza recursos abundantes e que non compiten coa produción de alimentos, pódese aplicar para cubrir a futura demanda mundial de combustible sen necesidade de substituír a actual infraestrutura de distribución, almacenamento e utilización do combustible líquido.

Datos do proxecto

SUN-to-LIQUID é un proxecto cunha duración de catro anos que recibe financiamento do programa de investigación e innovación Horizonte 2020 da Unión Europea e da Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación de Suíza (SERI). O proxecto comezou en xaneiro de 2016 e finalizará o 31 de decembro de 2019.

No consorcio SUN-to-LIQUID congréganse centros de investigación e empresas europeas do ámbito da produción termoquímica de combustibles solares, como ETH Zúrich, IMDEA Enerxía, DLR, Abengoa e HyGear Technology & Services B.V. O coordinador do proxecto, Bauhaus Luftfahrt e.V., é tamén responsable de análise tecno-económico da tecnoloxía. ARTTIC apoia o consorcio de investigación nos labores de xestión e comunicación.

(Fonte: IMDEA)