Fachadas vexetais para mellorar a eficiencia enerxética en edificación

O centro tecnolóxico Tecnalia está desenvolvendo novas solucións arquitectónicas para fachadas integrando elementos vexetais que permitan mellorar a eficiencia enerxética do edificio ao longo de todo o seu ciclo de vida.

n
n

nA pesar dos seus potenciais beneficios, as envolventes vexetais son aínda unha práctica moi pouco habitual no mercado español e a súa aplicación  centrouse especialmente en edificios singulares deseñados integramente baixo criterios de sustentabilidade.
n
nNon obstante, esta tecnoloxía podería ser estendida a todo o sector da edificación mediante o desenvolvemento de solucións flexibles, sinxelas de aplicar e a un custo competitivo que, polo tanto, poderían ser integradas rapidamente en proxectos de construción. Ademais, estas solucións poderían ser utilizadas tamén na rehabilitación da envolvente de edificios xa existentes e, polo tanto, formar parte de programas de rehabilitación de edificios concretos ou, incluso, de barrios enteiros. A aplicación destas solucións permite adicionalmente mellorar o microclima exterior, proporcionando temperaturas máis baixas durante o verán e regulando a humidade.
n
nUn dos aspectos máis innovadores desta fachada vexetal é a incorporación dun sistema alxibe que ofrece as seguintes vantaxes fronte a calquera outro sistema de fachada vexetal: gran aforro de consumo de auga asociado á vexetación, mellor crecemento e desenvolvemento das plantas, menores custos de mantemento e un alto aforro de consumo enerxético en climatización dentro do edificio, grazas ao aumento da resistencia térmica que proporciona.
n
nA fachada vexetal ademais incorporará materiais e produtos renovables, abundantes e facilmente reciclables que, combinado co potencial aforro enerxético en refrixeración, axudará a mellorar o comportamento ambiental dos edificios.
n
nCon este fin, formúlanse dous sistemas modulares industrializados: fachada vexetal opaca e fachada vexetal traslúcida. Tecnalia traballa no desenvolvemento dun sistema de sombreamento vexetal, mentres que pola súa parte, a Universidade Politécnica de Madrid, participa no desenvolvemento dun cerramento vexetal formado por paneis.
n
nConsorcio público-privado
n
nO proxecto está liderado por Intemper Española, empresa que ofrece solucións integrais de fachadas e cubertas. O consorcio complétase coa empresa Ametslab Arquitecturas Modulares Ecotecnológicas, que estuda o desenvolvemento dunha solución vexetal máis sinxela, lixeira e económica adaptable ao seu sistema modular, e con Bambhaus Composites, empresa que estuda a posibilidade de substituír os produtos tradicionais das fachadas vexetais por produtos derivados do Bambú.
n
nO Proxecto foi financiado parcialmente polo anterior Ministerio de Ciencia e Innovación e cofinanciado con fondos FEDER dentro do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, 2008-2011Subprograma INNPACTO 2010.
n
n(Fonte: Tecnalia)
n

n