España segue afastándose dos países de referencia nos seus indicadores de I+D+i

Os datos do último informe anual da Fundación Cotec indican que a profunda crise que está a vivir Europa, e especialmente España, ten inevitables consecuencias para o sistema español de innovación, aínda que non son igualmente intensas para todos os seus axentes e sectores, sendo o máis castigado o sector público. Con todo, tamén se observa un cambio de tendencia na opinión dos expertos consultados por Cotec, a principios de 2014, que se mostran algo menos pesimistas que en anos anteriores.

O director xeral de Cotec, Juan Mulet, expresou a súa preocupación “por que este ano España continuase afastándose de Europa nos seus indicadores de I+D e innovación, e máis aínda que a parte pública fose a que máis se deteriorou. A consecuencia máis importante está a ser o envellecemento dos investigadores e dos aparellos e equipos de investigación, que non se renovan. Afortunadamente, o número de empresas que realizan I+D mantívose constante a pesar da crise, aínda que non son máis de 12.000 empresas, cando para unha economía como a española esta cifra debería ser polo menos catro veces maior”.

Tamén se referiu como problemas importantes a que “todos os axentes do sistema español de innovación, tanto públicos como privados, quéixanse das dificultades de financiamento; e os expertos consultados por Cotec, a principios de 2014, coinciden en denunciar a falta de consciencia social en España sobre a importancia económica da innovación”.

Lonxe dos países de referencia

Segundo os últimos datos recollidos no Informe Cotec 2014, séguese mantendo a diverxencia dos gastos de I+D españois cos dos países tomados habitualmente como referencia. En US$ PPC (Paridade de Poder de Compra), respecto de 2008 o gasto español en 2012, último ano do que se dispón de datos estatísticos, caeu un 4,2%, mentres que no conxunto do cinco países (Alemaña, Francia, Italia, Reino Unido e Polonia) creceu un 16,4%. O gasto en I+D por habitante foi en 2012 o 64% da media do cinco países citados, cando en 2008 era o 78%.

Tamén é distinta a evolución do gasto en I+D respecto ao PIB xa que en 2012, a distancia que separaba a España das medias da OCDE e da UE-28 era de 1,10 e 0,66 puntos porcentuais, mentres que dous anos antes, en 2010, era de 0,94 e 0,51 puntos, respectivamente.

O sector privado executou en España o 53,2% do gasto de I+D en 2012. Entre o cinco países citados, só Polonia ten unha participación inferior deste sector na execución de I+D, mentres que en Alemaña, Francia ou o Reino Unido mantense por encima do 60%. Con todo iso continúa a perda de posicións de España respecto destes países de referencia iniciada en 2009, o que supuxo o fin dunha continuada tendencia á converxencia que comezou en 1994.

O gasto en I+D executado en España no ano 2012 foi de 13.392 millóns de euros, o que supón, respecto dos 14.184 millóns executados en 2011, unha redución do 5,6%. É a caída anual máis intensa desde que terminou o ciclo de crecemento deste indicador, que despois dunha década de aumento continuado vén reducindo desde 2009. O gasto en I+D executado en 2012 equivale ao 1,30% do PIB, fronte ao 1,36% de 2011. Mantense por tanto a caída deste indicador, que volve a niveis inferiores aos de 2008, a pesar da contracción do PIB español.

A desagregación do gasto de I+D por sector de execución mostra que, de novo en 2012, persiste a caída en todos os sectores que xa se observou por primeira vez en 2011, aínda que con distinta intensidade xa que a principal caída se produce no sector administración (7,4%), seguido polo de ensino superior (7,1%) e polo sector privado (empresas e IPSFL), que foi o que menos reduciu o seu gasto, nun 4,0%.

Acceso a informe completo.

(Fonte: Axencias)