España lidera o desenvolvemento tecnolóxico das redes intelixentes en Europa

Organizada por Enerxética XXI Conferencias, a xornada "Smart grids: as redes do futuro reuniu" no Parque Científico de Madrid ás empresas, centros de investigación e institucións máis destacadas no desenvolvemento e despregamento das redes intelixentes en España. Os expertos que asistiron ao evento coincidiron en destacar o liderado tecnolóxico español no sector a nivel europeo.

n
n

n"Máis que o futuro, as redes intelixentes son xa o presente", sinalou Andrés Seco, director de Operación de Rede Eléctrica de España, que subliñou no seu relatorio inaugural os avances realizados en España para lograr unha rede eficiente e moderna, cunha alta capacidade de integración de enerxías renovables non xestionables e totalmente fiable de garantir a seguridade de subministración.
n
nEntre os numerosos proxectos de smart grids que se desenvolven en España, os relatores destacaron dous: a iniciativa impulsada por Endesa de 'Smart City Málaga', que acaba de finalizar a súa execución tras catro anos de desenvolvemento e un investimento de 31 millóns de euros; e o proxecto PRICE, encabezado por Gas Natural Fenosa e Iberdrola e, que supón o despregamento de redes intelixentes nun ámbito que afecta a 200.000 clientes, pilotando solucións de xestión da demanda, estandarización da rede, sistemas de regulación de tensión e de enerxía reactiva ou integración de renovables (eólica e fotovoltaica) na zona do Corredor do Henares (Comunidade de Madrid e Guadalaxara).
n
nAdemais, citáronse outras iniciativas desenvolvidas por centros de investigación, entre as que cabe destacar os proxectos postos en marcha por CENER en Navarra, onde funciona unha microrred nun ámbito industrial; así como as iniciativas de Tecnalia ou IK4-IKERLAN no País Vasco, rexión que está a apostar de xeito decidido pola fabricación de equipos e compoñentes para smart grids, entre eles, os contadores intelixentes.
n
nSegundo confirmou Mariano Gaudó, responsable de Deseño e despregamento de redes intelixentes de Gas Natural Fenosa, todas as distribuidoras eléctricas baixo a normativa vixente deben substituír o 35% do parque de contadores eléctricos en España polos novos equipos intelixentes ao termo do 2014. Prevese que antes do 2020, o 80% dos países da UE completaran este despregamento.
n
n(Fonte: Energética XXI)
n

n