España é o segundo país do mundo en patentes de enerxías renovables por habitante

España é o segundo país do mundo con máis patentes de enerxías renovables por habitante, só por detrás de Alemaña e por diante de Estados Unidos, e destaca especialmente pola súa innovación no ámbito solar, no que concentra o 43% do total.

n
n

nO país é ademais o quinto con máis patentes de renovables en número absoluto, por detrás de Estados Unidos, Xapón, Alemaña e Reino Unido, mentres que por volume de investimento ocupa o sétimo posto.
n
nEstes datos foron recollidos nunha nota pola Unión Española Fotovoltaica (UNEF), a partir do último informe da Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) acerca das invencións en tecnoloxías limpas no período 2000-2012.
n
nA asociación fotovoltaica destaca que a enerxía solar suma 205 patentes europeas de orixe española, ou o 43,6% do total das españolas, seguida de preto pola enerxía eólica, que dispón de 203.
n
nEste liderado acentúase no plano nacional, ao incluírse modelos de utilidade, xa que o número de invencións solares case duplica o da seguinte enerxía limpa.
n
nA evolución das patentes europeas de orixe española durante o período analizado, 470 en total, é cualificada de "espectacular" por parte da OEPM, xa que pasaron de dous en 2000 a 98 en 2012, o que supón un crecemento do 4.800%.
n
nEn canto aos titulares das patentes, as empresas son as máis activas, tanto no conxunto de todas as renovables como na área concreta da enerxía solar.
n
nEn concreto, as empresas rexistraron 131 patentes no período, ou o 64% do total, mentres que os particulares suman 52, ou o 25%, e os organismos públicos, incluídas as universidades, 22, ou o 11%.
n
nPor comunidades autónomas, Madrid, Cataluña e Andalucía ocupan o podio de comunidades autónomas con máis invencións, tanto para todas as renovables como para a enerxía solar especificamente.
n
nUNEF congratúlase do éxito e o liderado global da I+D+i española en enerxía solar, pero ao mesmo tempo advirte de que este logro está "claramente ameazado pola política enerxética do Goberno, que está descompoñendo o tecido empresarial da enerxía fotovoltaica do país pola vía regulatoria".
n
n(Fonte: Cinco Días)

n