España, déficit en formación innovadora

Fundación Telefónica e Prospektiker presentaron o informe “50 estratexias para 2050. O traballo e a revolución dixital en España”, un estudo que destaca que, entre os desafíos que o noso país debería cumprir antes de 2050, debería haber unha maior formación para o emprego en competencias e valores de futuro.

A publicación, na que participaron máis de 300 expertos de 50 países, formula estas 50 estratexias coa mirada posta no ano 2050, para que España poida superar as dificultades e aproveitar as oportunidades ligadas ás profundas transformacións que se van producir. Este informe pretende ser tamén unha axuda para optimizar as posibilidades do noso país nos ámbitos da educación, a ciencia e a tecnoloxía, o traballo e a empresa, a sociedade, a cultura e a gobernanza.

Entre moitas das conclusións destacan que “será necesario abordar cambios profundos nos sistemas educativo, económico e político, e no propio concepto do traballo, para evitar que a situación en 2050 se caracterice por un desemprego masivo”.

Os expertos do informe sinalan ademais, entre outros retos, “a necesidade dunha monitorización do mercado de traballo en canto a tendencias e tecnoloxías; o fomento da transparencia, a avaliación e a comunicación; a coordinación en rede e a transversalidade no emprego, a industria e a educación; a mellora das condicións e recursos para o emprendemento e o autoemprego; etc.”.

O estudo tamén indica que a revolución dixital se presenta nas próximas décadas baixo o signo da incerteza e a aceleración de cambios, pero tamén das oportunidades case ilimitadas na xestión da información e o coñecemento.

Recomendacións

O grupo de expertos dividiu as recomendacións segundo as cinco áreas de traballo en educación e aprendizaxe, ciencia e tecnoloxía, empresa e traballo, sociedade e cultura e goberno e políticas públicas.

Entre as estratexias xerais suxiren os autores do informe cinco de maior impacto e viabilidade: xeneralizar a educación dixital e integrar as TIC na docencia, desenvolver un programa de implantación nacional en ciencia e tecnoloxía, estender os sistemas de apoio ao autoemprego e o emprendemento e fomentar os ecosistemas conectados, redefinir os valores éticos das organizacións e as persoas, e converter a estratexia nacional sobre tecnoloxía nunha política de Estado, á marxe do debate partidista, entre outras.

(Fonte: Innovaspain)