Entidades de Galicia e o Norte de Portugal lanzan o portal energytic.eu para as pemes do sector das renovables

As pemes galegas e do Norte de Portugal do sector das enerxías renovables contan cunha nova plataforma para mellorar a súa competitividade: o portal web www.energytic.eu. Tecnópole celebra o vindeiro venres 6 de maio unha xornada técnica aberta a todas as pemes, centros tecnolóxicos, asociacións empresariais e demais axentes do sector galegos interesados no manexo desta ferramenta.

n
n

n

 

n

O portal acaba de ser lanzado á Rede polos socios do proxecto transfronteirizo ER-INNOVA, do que Tecnópole é xefe de fila, co obxectivo de dinamizar a cooperación entre as empresas do sector en proxectos conxuntos de innovación e promover a implantación nelas do comercio electrónico.

n

 

n

Na xornada, de carácter eminentemente práctico, explicarase o funcionamento do portal web colaborativo, que constituirá o punto de encontro e información para as empresas e entidades interesadas en promover proxectos conxuntos de I+D+i no ámbito das renovables, un requisito indispensable para acceder a instrumentos de financiamento internacionais, como os do VII Programa Marco da Unión Europea. Para iso, o portal recolle información actualizada sobre as convocatorias de financiamento específicas para o sector  e permite que os axentes se rexistren e publiquen os seus perfís de I+D e as súas buscas de socios para proxectos.

n

 

n

Por outra parte, o portal inclúe un mercado virtual de intercambio de bens e servizos e un completo sistema de facturación electrónica a disposición das empresas rexistradas que inclúe a custodia dos documentos emitidos para que estean accesibles en todo momento. 

n

 

n

O portal complétase cun directorio de axentes rexistrados cunha ficha informativa por cada un deles, unha sección de actualidade na que se publican as noticias máis destacadas do sector e cun apartado no que se anuncian os eventos relacionados co ámbito das enerxías renovables. Proximamente habilitaranse tamén ferramentas 2.0 para fomentar unha comunicación fluída entre os axentes rexistrados.

n

 

n

Ferramentas de escritorio

n

 

n

Esta plataforma web nace no marco do proxecto europeo ER-INNOVA, destinado a incrementar a competitividade das pequenas e medianas empresas do sector das enerxías renovables e que se materializou nun programa piloto de implantación de ferramentas de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) en aproximadamente un centenar de pemes da Eurorrexión.

n

 

n

A posta en marcha do portal compleméntase coa outra liña principal de actuación do proxecto: o deseño e implantación de ferramentas para a xestión interna das pemes a través de aplicacións de escritorio, entre as que destaca un sistema de planificación de recursos empresariais (ERP) especificamente deseñado en atención ás necesidades e demandas detectadas nas pemes do sector durante a fase previa de consultoría. Estas ferramentas xa están sendo implantadas nas pemes participantes na fase piloto, pero poranse a disposición para descarga online gratuíta de todas as empresas interesadas xunto cos seus correspondentes manuais de uso.

n

 

n

A xornada que se celebrará en Tecnópole o 6 de maio, en horario de 10 a 13 horas, centrarase na explicación práctica tanto das ferramentas do portal web como das de escritorio para todas as empresas e entidades interesadas. A subscrición pode formalizarse en btejada@tecnopole.es ou no 988 368 100.

n

 

n

Proxecto ER-INNOVA

n

 

n

O proxecto ER-INNOVA, que finalizará no próximo mes de xuño, está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da UE ao amparo do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013, cun financiamento total de 931.693,68 €.

n

 

n

Os socios do proxecto son, ademais de Tecnópole, a Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, a través de OPIDi; a Asociación de Empresas Galegas dedicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (EGANET); e NET Novas Empresas e Tecnoloxías, S.A.-Business and Innovation Centre de Porto (NET-BIC Porto).

n

n