En 2015 as smart cities usarán 1100 millóns de obxectos conectados

Cando conclúa o presente ano as smart cities ou cidades intelixentes usaron 1100 millóns de obxectos conectados, no seu propósito de alcanzar, dentro do Internet das cousas, solucións sustentables aos seus problemas e necesidades mediante o fluxo de información. E, cinco anos máis tarde, en 2020 a devandita cifra ascendería a 9700 millóns.

Así o predí Gartner, que nas súas últimas previsións anuncia, ademais, que serán os fogares e o sector privado quen lideren este cambio, pola súa capacidade de adaptación e flexibilidade, maiores, pensan na firma, que as do sector público. En 2015 as smart homes usarán 294 millóns de obxectos conectados, e representarán, xunto aos edificios comerciais, o 45% do total de dispositivos do Internet das cousas en uso, unha proporción que ascenderá ao 81% en 2020.

Seguiranos sectores como o do transporte (que empregará 237,2 millóns de obxectos conectados), os servizos públicos (97,8 millóns) e a saúde (9,7 millóns), entre outros.

O último gozará, precisamente, de especial importancia dentro dos fogares conectados; segundo Gartner, este sector de mercado verá crecer os seus ingresos en 2020 a 38.000 millóns de dólares. Por outro lado, tamén liderará o cambio a iluminación intelixente de baixo consumo en formato LED. De acordo coa firma, estas lámpadas experimentarán o maior crecemento previsto entre todas as aplicacións de consumo do Internet das cousas, pasando de 6 millóns de unidades en funcionamento en 2015 a 570 millóns en 2020.

Fóra das casas, nas rúas das smart cities, os novos coches eléctricos xerarán novas oportunidades de progreso e negocio, tanto nos sistemas intelixentes de mobilidade como de aparcamento. Dende Gartner tamén indican que algunhas automobilísticas xa empezaron a investir en farois que tamén sirvan de estación de carga de batería para estes vehículos, unha solución eficiente que reduce a necesidade de construír infraestruturas deste tipo.

(Fonte: Agencias)