Dúas start-up españolas que van revolucionar as cidades grazas aos datos

O ano pasado, a cidade norteamericana de Pittsburgh contratou os servizos da start-up española Urban Data Eye (UDE), especializada na análise de datos en ámbitos urbanos, para entender cal era o comportamento dos seus cidadáns nunha das súas prazas máis icónicas.

“Querían coñecer como de rendible era o uso dese espazo e que impacto tiveran os investimentos que fixeran os comercios na praza”, explica Javier Argota, cofundador de UDE. “Detectamos que a metade do espazo estaba infrautilizado e non se lle estaba a sacar todo o partido posible. Unha porcentaxe moi alta dos transeúntes quedaban no centro e non se achegaban ás tendas. Só cun cambio de situación do mobiliario urbano logramos duplicar o número de persoas que circulaban por este lugar”, sinala.

Para iso, a compañía analizou o comportamento dos transeúntes a través das múltiples cámaras de seguridade que hai repartidas pola praza. “Analizamos todas esas imaxes cunha intelixencia artificial que, de forma anónima, identifica obxectos de interese como persoas ou vehículos. Pero tamén se son homes ou mulleres, se levan bolsas ou diante de que comercios se paran e canto tempo. O sistema é capaz de transformar a información das cámaras en datos útiles para os propietarios e comerciantes”, asegura Argota.

Unha tecnoloxía que UDE quere levar tamén a centros comerciais, oficinas e hoteis. “Podemos contabilizar, por exemplo, canto tempo está ocupada unha sala de reunións ou o tempo que pasan os clientes esperando para facer o check in”, apunta Rodrigo Delso, outro dos fundadores.

Poder dos datos

Trátase só dun exemplo pero pon de manifesto o crecente poder dos datos e as múltiples aplicacións que teñen nun sector pouco dixitalizado como o do real state. “Os datos poden mellorar a experiencia de propietarios e usuarios pero ata agora desenvolvéronse pouco. Outras industrias como a financeira ou a do automóbil están máis avanzadas”, apunta Carlos Casado, responsable de Operacións de CBRE en España.

UDE é precisamente unha das start up que a consultora seleccionou na segunda edición do seu Proptech Challenge, o concurso co que a compañía busca o mellor talento no ecosistema proptech e que este ano recibiu máis de 180 candidaturas. CBRE premia os gañadores en dúas categorías: á start up con maior impacto, onde se impuxo UDE, e á idea máis disruptiva. Nesta categoría alzouse como gañador LoLoLo, liderada por Álvaro Cosidó.

O obxectivo deste arquitecto e deseñador computacional é trasladar ao real state ferramentas que a día de hoxe se utilizan no deseño urbano. “As principais cadeas de hostalería xa utilizan estas ferramentas de sintaxe espacial para decidir as localizacións dos seus establecementos. Tamén se empregan para o deseño das cidades e a optimización do transporte público. Non obstante, pola súa complexidade non estiveron nunca ao alcance dos propietarios de pequenos locais”, asegura Cosidó.

LoLoLo emprega a sintaxe espacial, a intelixencia artificial e o big data para comparar inmobles e situacións comerciais baseándose en datos como a audiencia potencial, o tráfico e a visibilidade.”Un local comercial debería ter un selo deste tipo que axude á súa valoración. Esta ferramenta permite comparar locais baseándose en criterios científicos e non só polo prezo, as fotografías ou os metros cadrados do espazo”, conclúe. A start up espera ter lista un beta desta tecnoloxía nos próximos meses grazas ao apoio de CBRE. A consultora chegou a un acordo con ambas as dúas empresas para comezar a ofrecer estes servizos aos seus clientes.

(Fonte: Expansión)