Desenvolvido un compost natural para viticultura que mitiga o cambio climático

Microgaia Biotech, empresa biotecnolóxica, e eurovértice, consultora especializada en financiamento europeo, desenvolveron unha metodoloxía innovadora e sustentable aplicable en viticultura para crear un compost ecolóxico e sustentable a partir do tratamento da vide, pechando, así, o ciclo da viña. Ambas as dúas pemes están instaladas no Parque Científico de Murcia e, dende aquí abordan a expansión destas boas prácticas ao resto de adegas e denominacións de orixe de España e Europa

No seu labor de investigación e experimentación, as empresas contaron coa colaboración da Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, socia do consorcio, e das Adega Carrascalejo, Adega Lavia e Adega Monastrell, todas integradas na D.O. Bullas, que achegaron a cepa da vide para o seu tratamento de recuperación como abono biolóxico. A metodoloxía innovadora desenvolvida por investigadores e colaboradores darase a coñecer por Europa como exemplo de boas prácticas a seguir en viticultura para o peche do ciclo da viña, sendo extrapolable ao resto do sector agrícola.

A metodoloxía trazouse ao amparo do proxecto europeo Life Sarmiento, único en marcha neste momento dende Bruxelas para poñer en valor a rama da cepa da vide. Ademais de cumprir o seu obxectivo, conséguese con éxito unha tripla acción en viticultura, ao lograr, en primeira medida, que o compost natural obtido mellore as características do chan agrícola para facilitar a súa adaptación ao cambio climático.

A segunda consecuencia óptima é que, ao deixar de queimarse os residuos no campo tras a vendima, as emisións de CO2 á atmosfera redúcense nun 80%. Este dato non é nada desdeñable, ante o feito de que a combustión de vide tras a recolección é a causante cada ano en Europa do lanzamento de 6,5 millóns Tm anuais de CO2 á atmosfera. Iso, sen contar co risco potencial de incendio que leva consigo este tipo de prácticas en áreas forestais próximas.

E o terceiro resultado alcanzado é que a ruta trazada fomenta a economía circular na agricultura, xa que se pecha o ciclo da viña, que vai dende o seu uso, valorización do residuo e manexo, ata a súa reutilización en campo.

(Fonte: APTE)