Desenvolven un téxtil capaz de medir as horas de sono no Parque de Innovación da Salle Bajío

O investigador mexicano Paulino Vacas inventou unha “tarxeta nai” capaz de volver intelixentes os téxtiles (teas-fibras). Por exemplo, esta tecnoloxía incluída na roupa de cama poderá medir as horas de sono da persoa.

O especialista en áreas de física de infravermello buscou a forma de que a tecnoloxía chegue á maioría da poboación, e atopou que a xente o que máis usan son os téxtiles entón decidiu volvelos intelixentes.

O emprendedor nacional exemplifica que poderá integrar nas sabas ou colchas unha tarxeta con sensores capaz de medir os ciclos de sono dunha persoa. “En particular a tecnoloxía estaría destinada a xente que sofre depresión e está baixo tratamento médico porque será unha ferramenta efectiva xa que se saberá cantas horas dorme o paciente”.

O que fixo o doutor Vacas Jacques foi deseñar a tarxeta para este tipo de téxtil (sabas). A tecnoloxía ademais inclúe un módulo que por medio de radiofrecuencia mandaría o monitoreo ou resultado ao médico ou especialista. Agrega que, como a innovación non é invasiva, ao paciente non se lle dirá que ten que usar este aparato porque estará implementado na roupa de cama.

“O invento de base tecnolóxica é particular e permíteche desenvolver unha serie de produtos baseados no devandito desenvolvemento, neste caso a tarxeta nai téxtil é a base para conformar diferentes tipos de produtos, por iso, pódense volver intelixentes diversos téxtiles e non só un”, explica o inventor.

O doutor Vacas Jacques -quen traballou no Massachusetts Institute of Technology- detalla que o desenvolvemento se concretou co apoio do Parque de Innovación De La Salle en León, Guanajuato. E pode ter aplicación en áreas de saúde, comercial e deportiva, entre outras.

O emprendedor xa conta cunha decena de produtos que teñen instalada a base tecnolóxica e se atopa no punto de comercialización que foi apoiado durante o devandito proceso polo parque de La Salle Bajío.

(Fonte: Dycit)