CTIM participa no deseño das baterías sostibles de Li-ion

Un dos principais retos aos que se enfronta hoxe a industria do automóbil é a súa transición cara a tecnoloxías sustentables. Aínda que as baterías son unha tecnoloxía facilitadora, existen grandes retos tecnolóxicos para cubrir as necesidades actuais e lograr esta transición. Entre eles, maiores rendementos enerxéticos, vida útil e fiabilidade sobresaíntes, maior seguridade e sustentabilidade ambiental. Todo iso, unido a unha produción rendible a grande escala.

Neste contexto, o proxecto LiOn-HD xorde para mellorar a densidade enerxética, o custo e a sustentabilidade das baterías ion-litio a través de novas investigacións en materiais activos e inactivos avanzados. O Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (CTIM), con sede en Culleredo, ademais de coordinar o proxecto, levará a cabo a investigación e optimización de biocomposites en materiais deseñados para mitigar os efectos de expansión e contracción do nanosilicio, principal desvantaxe da súa aplicación en ánodos deste tipo de baterías.

Desde o centro galego tamén se desenvolverá a análise económica e ambiental que poderá aseverar a viabilidade técnica, ambiental e comercial dos materiais.

Fonte: La Voz de Galicia