Crean un asfalto máis ecolóxico con refugallos de pneumático e ceras orgánicas

Unha investigadora da Universidade Politécnica de Madrid (UPM) logra fabricar un asfalto máis ecolóxico ao conseguir diminuír o consumo de recursos naturais e de enerxía así como as emisións de gases de efecto invernadoiro na fabricación deste material.

Nun estudo realizado na Universidade Politécnica de Madrid logrouse demostrar que é posible reducir as temperaturas de fabricación e posta en obra das mesturas asfálticas ata uns 30°C mantendo un bo comportamento mecánico. Así mesmo, e mediante unha análise de ciclo de vida híbrido, puidéronse cuantificar con precisión os beneficios e impactos ambientais en canto ao consumo de enerxía e emisións de gases de efecto invernadoiro da produción destas mesturas tendo en conta toda a cadea de subministración. O resultado é un novo asfalto máis sustentable dende o punto de vista ambiental.

Nos últimos anos, debido á crecente preocupación polo quentamento global e o cambio climático, un dos retos máis importantes aos que se enfronta a nosa sociedade é o uso eficiente e económico de enerxía así como a necesidade correspondente de reducir os gases de efecto invernadoiro. Esta preocupación tamén chegou ao sector das mesturas asfálticas onde se está a intentar innovar e desenvolver novos materiais para estradas que sexan máis respectuosos co medio.

Con este obxectivo, Ana María Rodríguez Alloza, unha investigadora da Universidade Politécnica de Madrid, puxo en marcha un estudo no que desenvolveu un asfalto que podería considerarse dobremente ecolóxico. Por un lado, incorpora no betume po de caucho procedente de pneumáticos fóra de uso. Con isto lógrase dar saída a un material que, aínda que reciclable, supón un grave problema medio ambiental xa que só en España xéranse ao ano unhas 300.000 toneladas. Ademais, aforrarase betume -que é un recurso natural que provén do cru do petróleo- e a enerxía que a súa produción leva consigo.

Por outro lado, este novo asfalto ecolóxico incorpora unha serie de ceras orgánicas que ao chegar ao seu punto de fusión son capaces de diminuír a viscosidade do ligante da mestura logrando, en consecuencia, que se poida diminuír tamén a temperatura de fabricación na planta asfáltica.

Como sinala Rodríguez Alloza “para fabricar unha mestura asfáltica é necesario quentar os áridos e o betume a unha determinada temperatura na cal a mestura é traballable para a súa posterior posta en obra. Ao lograr diminuír esta temperatura de produción diminúese o consumo de enerxía e dun recurso esgotable como o fuel e tamén se emiten menos gases de efecto invernadoiro á atmosfera”.

Coa combinación da incorporación dun material reciclable e a diminución de temperatura de fabricación das mesturas lógrase un material idóneo dende o punto de vista ambiental ademais dunha serie de vantaxes económicas e sociais. “Este tipo de mesturas con caucho e ceras orgánicas estaría especialmente indicado para países de clima cálido como España” comenta a investigadora.

Prácticas máis sustentables

Proporcionar información sobre as implicacións ambientais da produción de mesturas asfálticas e doutros materiais utilizados no sector dos pavimentos é un primeiro paso esencial para a toma de decisións e para lograr prácticas máis sustentables na construción de estradas.

Este traballo enmarcouse nunha liña de investigación Estradas para o Desenvolvemento Sustentable da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos da UPM na que se estudan materiais para estradas que sexan máis sustentables. Esta investigación logrou o Premio á mellor Tese Doutoral na 2ª Edición dos Premios da Plataforma Tecnolóxica Española da Estrada á Innovación en Infraestruturas Viarias en 2015.

(Fonte: UPM)